ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА 02.10.2020Г.

Новини

22.10.2020

„Сърцето“ в Джебел не спира да носи добрини

Когато сърцата са големи добрините стават факт. И те свидетелстват за обединение, съпричастност, загриженост, активност. От всичко това имат в изобилие джебелчани и само за две седмици те успяха да напълнят второ метално сърце с пластмасови капачки в кампанията „Капачки за бъдеще“.

Тя се провежда в цялата страна с цел закупуване на медицинска апаратура в помощ на детски и родилни отделения.

Община Джебел се ангажира с инициативата за поставяне на метално съоръжение в центъра на града. Сърцето „затуптя“ и се напълни за втори път, привличайки все повече съмишленици, които искат да даряват доброта.

Последната акция пък бе дело на доброволците от клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева“.

14.10.2020

Неджми Али пред Европейската инвестиционна банка: Подкрепа за регионите, улеснени процедури, помощ за малък и среден бизнес!

Кризата с Ковид-19 и икономическите препятствия, свързани с нея, необходимата подкрепа както за местните власти, така и за малкия и средния бизнес, бяха част от акцентите, които постави кметът на Джебел Неджми Али на пленарна сесия на Комитета на регионите.

Онлайн заседанието включваше и дебат с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно европейските фондове и средства за възстановяване.

Според Неджми Али един от ключовите приоритети при справяне с последствията от безпрецедентната криза е осигуряването на икономическо и социално сближаване, чиято цел е подпомагане на регионите да реализират пълния си потенциал и да се ускори сближаването на жизнените стандарти в целия ЕС. Затова пък е необходима не

само подходяща финансова подкрепа, но и консултантски услуги, чрез които одобрените и финансирани проекти да получат ускорена реализация.

„Средствата за възстановяване от кризата следва да имат за цел засилване потенциала за икономически растеж на местно и регионално равнище, смекчаване на социалните и икономическите последици, както и подготовка за кризи от подобен мащаб в бъдеще“, посочи Неджми Али, който отново акцентира на факта, че някои от регионите имат по-затруднен достъп до комбинирано финансиране и публично-частни партньорства. Това пък налага местните и регионалните  власти да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да реагират по-адекватно на неотложните нужди на населението по време на кризи.

Кметът на Джебел насочи вниманието и върху малките и средни предприятия, особено силно засегнати от кризата. „Трябва да бъдем убедени, че те ще получат подкрепата, от която се нуждаят, чрез нашите местни институции, подкрепяни от Европейската инвестиционна банка“, заяви Неджми Али. Той призова за по-тясно сътрудничество  с Комисията и държавите членки, като се изведат на преден план конкретни инициативи за възстановяване, чрез намаляване на общите разходи и административната тежест за достъпа до финансиране.

Неджми Али приветства инициативата за създаването на регионални центрове на ЕИБ в сътрудничество с Комитета на регионите (КР).

На снимките:

Пленарна сесия на Комитета на регионите, залата в Брюксел;

Туит на Renew Europe с акценти от изказването на Неджми Али

06.10.2020

Без есенни празници, здравето на хората е най-важно!

Община Джебел отмени ежегодните есенни празници и събори. Причината е в наложените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус.

Обръщение на кмета на Община Джебел Неджми Али:

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Тази година постави всички нас на големи изпитания, свързани с пандемията и опазването здравето на хората. Успехът на предприетите мерки зависи до голяма степен и от личната ни дисциплина при тяхното спазване.

Затова, в името на здравето на всички ни, Община Джебел няма да организира традиционните есенни празници и събори. Октомври ни събираше, празниците даваха сцена на културни дейци, фолклорни състави от детските градини, образователните и културни институции и спортни клубове.

Пандемията от COVID 19 и обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната обаче наложи да пренаредим приоритетите си. А няма по-важен от опазването на здравето на хората. Не е целесъобразно провеждането на масови мероприятия на територията на общината. С цел опазване живота и здравето на хората, Общинското ръководство няма да организира селищни празници от културния календар на община Джебел.

Призоваваме всички Вас, жители и гости на общината, да се обединим и всички заедно да спазваме разпоредбите на Националния кризисен щаб и Министерството на здравеопазването.

Само с общите ни усилия и съпричастност ще имаме възможност и занапред да бъдем заедно в празници и делници.

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел

03.10.2020

709 души в Джебелско ще получат пакети с по 22 кг храни

709 души в община Джебел ще получат хранителни пакети по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, съобщиха от Общинска администрация.

Предоставянето на храните започва на 5 октомври. В Джебелско ще бъдат раздадени около 16 тона храни.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет с 22 кг храни, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския червен кръст (БЧК). Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати-консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо – консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета – консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра.

02.10.2020

Детските усмивки са оценката за свършеното… нови площадки в Джебел, Мишевско и Устрен

„Чудесни са, а децата са най-радостни. Техните усмивки са оценката за свършеното“, споделят родители, коментирайки новите детски площадки в Джебелско.

Обещано и изпълнено. Съоръженията бяха част от програмата за развитие, обявена още преди изборите от кмета на общината Неджми Али.

Със старта на учебната година, най-малките вече имат своите собствени кътчета. Нови детски площадки са изградени в района на жилищните блокове в централната част на Джебел, в квартал „Брягово“, както и в селата Мишевско и Устрен. Чисти, спретнати, с пейки за родителите, които да наблюдават подрастващите в игрите им.

30.09.2020

Неджми Али и Хасан Азис са представителите на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие

Общините от Южния централен район за планиране излъчиха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие.
Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.
Представители на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране:
Титуляри: Хасан Азис – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали, Неджми Али – кмет на община Джебел;
Заместници: Ерсин Метин – председател на Общинския съвет на община Момчилград и Сезгин Байрям – председател на Общинския съвет в община Ардино.

26.09.2020

Неджми Али в Комитета на регионите: Синхронизиран подход при трансграничното сътрудничество – възможност за реализиране на повече трансгранични проекти

Регионалните и местните власти трябва да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да отговарят по-добре на неотложните потребности на местното население по време на кризата от началото на пандемията от COVID-19.

Това отбеляза кметът на Джебел Неджми Али по време заседанието на Комисията по политика на териториалното сближаване и бюджет към Комитета на регионите.

Заради пандемията европейският орган, в който членуват 329 представители на регионите от всички държави-членки на Европейския съюз, провеждат заседанията си онлайн.

„В това отношение настоящата криза подчерта важността на бързото и безпроблемно осигуряване на свободното движение на всички стоки и особено на веригата за доставки на основни продукти, като медицинско оборудване, хранителни продукти и животни“, конкретизира пред колегите си от европейския комитет Неджми Али. Като акцент в изказването си той посочи, че синхронизираният подход и засилената комуникация биха генерирали допълнителни идеи и създали допълнителни възможности за финансиране на трансгранични проекти от общ интерес.

Политиците на изборна длъжност от местните и регионални власти на Европейския съюз обмениха мнения относно трансграничните обществени услуги (CPS) в Европа след доклад на Pavel Branda – CZ/ЕКР.

„Кризата ни демонстрира трудностите и предизвикателствата пред граничните региони на ЕС – често изолирани и с по-лош достъп до обществени услуги. В това отношение следва да се обърне специално внимание на тези региони при разработването на действия, насочени към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС“, посочи кметът на Джебел. Представителят на България в Комитета на регионите отбеляза още:

„На първо място, когато става въпрос за националните планове за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да ги подготвят в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните власти, така че потребностите на трансграничните региони да бъдат по-добре отразени в програмите за реформи и инвестиции на съответната държава членка. Засилената комуникация би генерирала допълнителни идеи и би създала допълнителни възможности за финансиране на трансгранични проекти от общ интерес“.

На второ място, трансграничните стимули за образование и обучение следва да бъдат в основата на нашите регионални и местни политически програми, за да могат да се преодолеят социално-културните различия и да се решат по-ефективно споделените проблеми засилвайки европейската солидарност, предлага Неджми Али. Той да се даде приоритет на проектите в областта на културата и туризма, тъй като те са сред секторите, засегнати най-силно от настоящата криза породена от COVID-19.

На трето място, трансграничният аспект на проектите следва да се разглежда като възможност за увеличаване на добавената стойност от ЕС, повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и растеж на Съюза като цяло. Ето защо трансграничните проекти, включващи най-малко две държави членки, следва да имат приоритетен статут, особено тези, които предоставят обществени услуги, като например услуги за здравеопазването и социално подпомагане, трансгранични транспортни връзки и тяхната поддръжка, услуги на гранично-пропускателните пунктове, услуги за развитие на туризма и т.н.“, каза той.

Към днешно време, от изключителна важност е взимането на политически решения за ангажиране и реализиране на трансгранични дейности и проекти, подчерта Неджми Али. „Необходимо е повече от всякога да сме решени да подобрим благосъстоянието на нашите граждани и бизнеси с трансграничните региони. Очаквам ползотворно сътрудничество в бъдещата ни дейност“, заключи представителят на България в Комитета на регионите.

25.09.2020

Неджми Али към шефа на Генерална дирекция „Бюджет“ в Брюксел: Повече подкрепа за регионалните и местни власти!

Засилено сътрудничество между държавите членки в ЕС при разработване на трансгранични проекти. Държавите да се консултират, в рамките на процеса на изготвяне на проектите за възстановяване и устойчивост, с регионалните и местните власти и с всички съответни заинтересовани страни, с цел постигне на по-добра ефикасност при използване на Механизма за възстановяване и устойчивост. Да се даде приоритет на редовните консултации с регионалните и местните власти, фокусирайки се върху техните специфики и потребности.
Тези предложения направи кметът на Джебел Неджми Али по време на заседание на Комисията по политика на териториалното сближаване и бюджет към Комитета на регионите, на която той е член. В онлайн срещата Неджми Али насочи вниманието върху тези изключително важни акценти на Герт Ян Коопман (Gert Jan Koopman), генерален директор на главна дирекция „Бюджет“ в Европейската комисия.
„За нас е изключително важно да гарантираме взаимното допълване и взаимодействията между различните програми на ЕС през следващия програмен период, за да се постигне по-голяма ефективност и да се увеличи добавената стойност на финансирането и инвестициите на ЕС“, категоричен бе Неджми Али.
Към директора на ГД „Бюджет“ той отправи и питане дали Комисията предвижда
конкретни инициативи за намаляване на разходите и административната тежест за достъпа до финансиране за бенефициентите, както и оказване на техническа помощ на държавите-членки, включваща и техническа и административна подкрепа за регионалните и местните власти.
Безпрецедентната криза от началото на епидемията от COVID-19 в Европа също бе поставена в дневния ред от кмета на Джебел. Неджми Али посочи, че следва да се обърне специално внимание на граничните региони на Съюза при разработването на действия, насочени към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС.
„Трансграничният аспект на проектите следва да се разглежда като възможност за увеличаване на добавената стойност от ЕС, повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и растеж на Съюза като цяло. Ето защо трансграничните проекти, включващи най-малко две държави членки, следва да имат приоритетен статут, особено тези, които предоставят обществени услуги, като например услуги за здравеопазването и социално подпомагане, трансгранични транспортни връзки и тяхната поддръжка, услуги на гранично-пропускателните пунктове, услуги за развитие на туризма и т.н.“, мотивира се Неджми Али. Той допълни, че регионалните и местните власти трябва да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да отговарят по-добре на неотложните потребности на местното население по време на криза.

24.09.2020

Вандали изтръгват кабели заедно с осветителни тела в центъра на Джебел! Нека опазим това, което градим заедно!

  Скъпи съграждани,
в две поредни вечери централната част на Джебел е мишена на вандалски прояви. Неизвестни лица изтръгват кабели заедно с осветителни тела, които са част от светлинната композиция в центъра на града.
Заедно започнахме да променяме визията на нашия Джебел. Свършихме много до този момент, а ни предстои още. Програмата за развитие на града и общината се изпълнява с огромно желание и амбиция крайният резултат да преобрази региона. Да го превърне в по-красиво, по-добро място за живот. Да прати Джебел в челното място по инфраструктурно и културно развитие.
Затова и отправяме апел към всички вас. Необходимо е отговорно поведение от страна на гражданското общество. Направеното до момента е за всички нас. И от всички нас зависи неговото опазване. Общината може да предприеме и доста по-сериозни мерки срещу подобни посегателства на обществено имущество. Но все пак разчитаме на мъдростта и отговорността на обществото. Бъдете безкомпромисни, когато станете свидетели на подобни деяния. Сигнализирайте общинските и полицейските органи.
Апелирам и родителите да осъществяват по-голям контрол на подрастващите, за чиито действия всички ние сме отговорни.
  Нека опазим това, което градим заедно. Защото то е за всички нас!
Неджми Али, кмет на община Джебел

19.09.2020

Битка с шофьорските боклуци в Източните Родопи, младежите на Джебел събраха 48 чувала с отпадъци

Водачите на МПС са с основен принос в замърсяването на околната среда в Източните Родопи. Това е един от важните изводи от днешния Световен ден на почистването, който се провежда в 7-те кърджалийски общини.

Само за 4 часа младежи от Джебел напълниха 48 чувала с отпадъци в 3-километровото трасе от изхода на града, от квартал „Прогрес“, до разклона за село Рогозче. Два камиона извозиха боклуците на шофьорите, събрани край пътя – пластмасови бутилки, цигарени кутии и фасове, алуминиеви кенчета и др.


Начело на групата за почистване бе кметът на общината Неджми Али, а инициативата получи подкрепа и от 6-годишната Мюге – най-малкият участник в акцията в региона.

„Показахме как трябва да се поддържат пространствата около нас. Благодаря на всеки участник, на младежите за ентусиазма им, на масовостта от страната на дамите. Идеята ни е инициативите за почистване да станат постоянни в Джебел. Апелът на всички ни е към водачите на МПС – Не замърсявайте! Нужна е промяна за чиста природа – и за нас, и за следващите поколения“, заяви в края на акцията кметът на Джебел Неджми Али. „Замърсяването е глобален проблем, наистина акциите в общината следва да станат регулярни“, подкрепи идеята Бюлент Ахмед, председател на младежката структура на ДПС в община Джебел.


Младежко ДПС е част от инициатива World Clean Up Day за отбелязване на Световния ден на почистването. „Младежите на Джебел показаха, че са отговорни към своето бъдеще“, заяви Сейфи Мехмедали, председател на Общинския съвет в Джебел.

 

15.09.2020

Неджми Али: Учениците са най-големите герои в условията на пандемия!

„Пожелавам Ви една истинска успешна учебна година! Днес в условията на пандемия тя ще бъде по-различна. COVID-19 промени изцяло нашия живот и наложи нови правила в учебния процес, създаде нов тип общност и общуване между ученици, учители и родители , постави всички пред нови специфични изисквания и изпитания. Вие учителите бяхте принудени да преминете в един по различен режим на работа, в който нямаше граници на работния ден. Родителите, които бяха важен партньор в тази ситуация осъзнаха ценността на образованието и осигуриха възможности на децата си да се обучават в новите условия, учениците – те бяха най-големите герои в условията на пандемия“, тези приветствени слова на кмета на Джебел Неджми Али развълнуваха деца, родители и учители в двора на най-голямото училище в общината – СУ „Христо Ботев“.

Във всички училища в общината, в които имаше тържества, имаше представител на Общинска администрация, които прочетоха поздравителен адрес от името на кмета на общината.

Кметът Неджми Али подари комплект учебни помагала на всички първокласници.

„Мили първокласници! Обръщам се първо към Вас, защото Вие сте най-развълнувани днес. Вашият първи учебен ден е началото на едно вълнуващо пътешествие, което не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде много интересно и много полезно. Днес Вие за първи път ще прекрачите прага на училището, за първи път ще чуете училищен звънец, ще седнете на чиновете си, за да напишете първото „А“ и „Б“.

Пожелавам Ви да се забавлявате и да учите забавлявайки се. Първите стъпки са определящи и много важни в живота на всеки от нас!“, каза Неджми Али.

В обръщението си към учениците, кметът посочи:

„Аз се радвам, че училищният двор отново ще е изпълнен с живот. Вие, които бяхте основните герои в тази ситуация отново ще докоснете учителите си и приятелите си. Ще се върнете там, където принадлежите-училището, за да се подготвите за Вашето бъдеще. Бъдеще, в което да бъдете успели хора!

Нека първият звънец постави началото на една успешна нова учебна година, която да Ви даде нови знания и успехи, нови приятелства и интересни занимания.

Вярвайте в силата на знанието, която води човека напред, променя съвременния свят. Вярвайте в себе си, за да имате сили да реализирате мечтите си. Вярвайте на своите учители, защото те са хората, които ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри граждани на България и света!

Доверявайте се на книгите, за да бъдете успели хора! Те мълчат, когато е нужно и споделят идеи, когато сте готови да ги разберете!“.

11.09.2020

Ридино с нова придобивка – футболно игрище

Джебелското село Ридино е с нова придобивка – спортна площадка. Кметът на общината Неджми Али лисна менче с вода на откриването на мини игрището.
Теренът стана арена и на първия футболен сблъсък – мачът бе между гостите от общинския център и нахъсаните играчи на местния тим. Срещата бе определена от треньора на детско-юношеската школа на ФК „Джебел“ Бехчет Сюлейман като „показен урок от батковците за спортменство“.

Футболистите на Ридино показаха на кмета и на гостуващия тим спечелените купи от участия в турнири през последните години. „Нека колекцията ви се обогати. Пожелавам на този терен първи стъпки във футбола да направи талант, който след години да стигне до отбори-грандове и да се гордее, че е от Ридино“, каза кметът на община Джебел Неджми Али.

09.09.2020

Малко търпение, скоро Джебел ще е с нови тротоари, паркинги…

Мащабен ремонт на уличната инфраструктура започна в Джебел. Предстои полагане на 12 000 кв. метра нова тротоарна настилка, изграждане на паркинги в междублоковите пространства и входовете на града, полагане на 8600 метра нови бордюри, облагородяване на пространства, които са били „забравени“ през годините.
„Предстои време на усилена работа, като целта е ясна – по-красива визия на Джебел, по-добри условия за живот. Проблеми, неглижирани във времето. Необходимо е само малко търпение. Нека гражданите да ни извинят за неудобството, което строителните дейности ще причинят. След като всичко приключи, ще се убедят, че търпението е било от полза“, заяви кметът на Джебел Неджми Али.

09.09.2020

300 за паспорти в Джебел! След намеса на кмета: Бързи поръчки, такси в банкови клонове…

Проблемът с приемането на такси за издаване на лични документи в банковите клонове в Джебел вече е решен. Жителите на общината, които пристигнали за подмяната на документите си, били неприятно изненадани в един от банковите офиси, където им било отговорено, че не приемат такси за смяната на документите за самоличност, а се придържат към други приоритети.
След намесата на кмета Неджми Али, който разговаря с ръководствата на офисите, подходът е променен в полза на хората от опашката.
Само в първия работен ден на новата седмица, близо 300 джебелчани чакаха на опашка пред Паспортна служба в Джебел и подадоха заявления.
Тази сутрин кметът Неджми Али се срещна с чакащите, разговаря и със служители в сектора за издаване на лични документи. Пред управлението бе поставен диспенсър за вода, както и още две пейки.
Освен, че банковите клонове ще приемат такси за документи, за облекчаване на процедурата вече е възможно и плащане чрез Изипей.
В Паспортната служба в Джебел функционира гише за бързи услуги. Това бе постигнато след разговор между кмета Неджми Али и ръководството на Областната дирекция на МВР. „Благодарни сме на ръководството на полицията за бързата и адекватна реакция. Това гише улеснява джебелчани и спомага за намаляването на потока към звеното в Кърджали и натоварването на тамошните служители. Работата в синхрон дава добри резултати“ коментира кметът.

05.09.2020

Зона „Спорт“ в Джебел: Кметът преряза лентата и… би първа топка

Обновената спортна площадка в Джебел вече е факт. Кметът Неджми Али, в компанията на малките футболисти от детския отбор в града, преряза лентата на чисто новото футболно игрище. След това пък даде началото на мача с първа топка от центъра.


Обликът е изцяло променен, без ни най-малка следа от предишното състояние на площадката. Целта е децата на Джебел да спортуват в модерна среда.
„Тази спортна площадка, която реновирахме почти изцяло, е предназначена за децата от местния отбор по футбол. Те провеждат своите тренировки тук. Тя беше в много окаяно състояние, сега е с нова настилка, с противоударни стелки, за предпазване на децата от наранявания“, каза Неджми Али след откриването на площадката.
А малчуганите, освен ново игрище, вече имат и нов треньор. Целта е да се даде тласък в развитието на спорта.


„Това, което искам да споделя е, че имаме вече нов треньор, който ще се занимава с децата и юношите. Няма да имаме отбор мъже засега. С течение на времето обаче, ще инвестираме в нашето младо поколение. Надяваме се да имаме занапред и наши местни футболисти, които да стигнат дори до националния отбор“, коментира още кметът на Джебел.
Новата визия на спортната площадка е част от цялостната стратегия за развитието на общината, която, както изглежда, се променя с всеки изминал ден.

04.09.2020

Програмата „Джебел“ впечатли Айлин Секизкьок

Посланикът на Република Турция у нас Айлин Секизкьок посети и Джебел. Тя бе запозната детайлно със стратегията за развитие на общината лично от кмета Неджми Али. Нейно Превъзходителство остана впечатлена от амбициозната програма на кмета и екипа му за промяна облика на града и останалите населени места.
Дипломатът разгледа Джебел, след което поднесе венец на Паметника-чешма в памет на жертвите на Възродителния процес в центъра на емблематичния площад „19 май“.
Айлин Секизкьок и Неджми Али посетиха и джамията, а после заедно раздадоха ашуре на джебелчани. Организацията бе дело на двамата – кмет и посланик, като отбелязаха, че Ашуре символизира братските чувства, мира и толерантността.
Айлин Секизкьок подари на Джебел предпазни маски, а на кмета – комплект чаши за кафе и пакет турско кафе. „Следващият път ще пием кафе в тези чаши“, заяви кметът, а отговорът на турския посланик бе: „да, разбира се“.
Неджми Али подари на Нейно превъзходителство Айлин Секизкьок картина от полускъпоценни камъни „Пеперудата“.

27.08.2020

Курбан за безаварийна експлоатация на общинската техника в Джебел

Община Джебел реши да даде курбан за безаварийно използване на общинската техника и за да не се случват пътни инциденти.
Днес бе принесен в жертва коч, а след петъчната молитва на джебелчани ще бъде раздадена курбан чорба.
Община Джебел разшири в последните месеци автопарка си с нови машини, които да се включат в успешното изпълнение на ангажиментите пред жителите на общината
В актива вече са метачна машина, автовишка, багер и самосвал.
„Спазихме традициите, както при всяко ново начало. Техниката вече започна да изпълнява функциите си по залегналите графици за работа. Хората все повече се убеждават, че ангажиментите на местната власт не са просто част от предизборните кампании“, коментира кметът Неджми Али.

24.08.2020

Промяната „Брягово“: Нов асфалт, бордюри, детска площадка

„Забравеният“ през годините квартал „Брягово“ вече се превръща в една от зоните за инвестиции в Джебел.

Нов асфалт, бордюри, детска площадка – това е променената визия на „Брягово“. Интензивните ремонтни дейности са към края. Множество тежки машини и работници, довършват пътната настилка.

Изпълненото от програмата на кмета на община Джебел Неджми Али в „Брягово“ до този момент: Извършени са  изкопни и насипни дейности. Положена е трошено-каменна настилка за основа и два пласта асфалтобетоново покритие. Положени са бетонови бордюри, оформена е тротоарна настилка, с плочи тип „Паве“ с дебелина 6 см. Общата дължина на улицата е 160 метра, широчината й е 6 метра.

В близост е изградена и нова детска площадка, чийто цветни съоръжения вече радват децата в „Брягово“.

Изпълнението на проекта ще подобри видимо общата инфраструктура на квартала, който се превръща в един от модерните в града. Всички строежи на коренно променената улица са новопостроени жилищни сгради, което показва и големият интерес към имотите там.

Видимо, кварталът се разраства, а доказателство за това е и фактът, че в най-скоро време се предвижда продажбата на нови 15 общински парцела, с което „Брягово“ ще стане още по-атрактивен за инвестиции и жилищно застрояване.

18.08.2020

Амфитеатър, 500 места, сцена, стъклена пирамида…

Нови 192 000 лева ще бъдат вложени в благоустрояване на централната част на Джебел.
Община Джебел e с одобрен проект от МИГ „Ардино – Джебел” за изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел и ще се изпълнява на територията на общинския център – град Джебел.
С реализацията на проекта ще се промени изцяло визията на площад „19 май“.
Предвидено е изграждане на амфитеатър със сцена за провеждане на културни мероприятия с места за 500 зрители, които ще са покрити с метална конструкция – тип пергола. Сцената ще е от стоманобетонова конструкция. Фасадното решение е с декоративни окачени панели от еталбонд, наподобяващи дърво. Цоклите и подът на сградата ще бъдат изпълнени от светла гранитна настилка.
За покривната конструкция е предвидено да се монтира стъклена пирамида за естествено осветяване на сцената. Тя ще бъде оборудвана с модерна аудио визуална техника – акустично озвучаване, екран за прожекции, проектор и интерактивно осветление. Ще бъде използвана за презентиране на известните туристически дестинации в община Джебел и провеждане на сценично културни мероприятия – театрални постановки, концерти, детски представления.
„Целта на проекта е сцената и амфитеатърът да дават пространство за изява на творци, генератори на нови идеи и алтернативни проекти. Да се наложи като културно средище и място за обществена дейност, с което да предложи на гостите на града истински стойностни преживявания“, коментира кметът на Джебел Неджми Али.
Детската площадка, която в момента се намира там, пък ще бъде преместена с 20 метра встрани, до читалището. Мястото ще бъде облагородено, като ще бъдат поставени пейки за придружителите на децата.
Проектът е одобрен от Комисията за подбор на проектни предложения и Върховния управителен орган на Местна инициативна група „Ардино –  Джебел”.

Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 192 хиляди лева.
На 14 август от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ е изпратено уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка. Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие и подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент – община Джебел.

21.07.2020

99 лета от пътя през граница и война до… Джебел

Харманли-Хасково-Драма и накрая Джебел. Пътят на един живот, който е преодолял 99 лета. Толкова години навърши Катя Грънчарова, която бе поздравена от кмета на Джебел Неджми Али. Секретарят на Общината Хайрие Мехмед пък поднесе голям букет на рожденичката и предаде топлите думи на кмета към нея. И, разбира се, торта от кмета за 99-ия рожден ден на Катя Грънчарова!
Катя Грънчарова е родена в Харманли. Завършва средното си образование в града и започва работа в Хасково като телефонистка. Не помни колко години е изкарала там, но следващото й работно място е в Драма, Гърция. След Втората световна война се завръща в България. Идва в Джебел през 50-те години на миналия век и започва работа отново в пощата, където и се пенсионира.
Тя е съпруга на Христо Грънчаров, почетен гражданин на Джебел, който е автор на две книги за историята на родопския град.

21.07.2020

Деца сами поставиха маркировка по новите улици в Рогозари!

Кметът на Джебел: Най-големият ни стимул да не спираме ремонтите!

Екипната работа и изпълненията на обещанията са заразни. Както и пример за най-малките. Деца в Рогозари се включиха в ремонтните дейности по пътната инфраструктура в джебелското село. Най-малките помощници, сред които и пристигнали от Белгия в родния край за лятната ваканция, сами направиха маркировката по новоасфалтирани улици с цветни тебешири за асфалт.
„Видяхме, че се работи усилено и ние решихме да участваме. Най-сетне имаме асфалт за велосипедите“, споделиха децата, а най-широката усмивка бе по лицето на кмета на Джебел Неджми Али. Той остана приятно изненадан от постъпката на най-малките. „Това е най-голямата благодарност за нас и нашата работа, както и най-големият стимул да продължим да изпълняваме обещанията си“, сподели кметът.
Емоционална бе и срещата на кмета с баба Айше, която бе най-активната по време на изнесените събрания за общински бюджет`2020. Вчера тя отново излезе на улицата, за да благодари на кмета и екипа му за изпълнените обещания.

Както вече писахме, ремонтите в Джебелско продължават по график. Заложеното в предизборната програма на кмета Неджми Али се изпълнява в точност „до метър“. Десетки са вече асфалтираните участъци от вътрешноуличната мрежа в населените места. Нова пътна настилка има в Добринци, Генерал Гешево, Устрен, Мрежичко, Козица, Ридино, Великденче, Рогозари, Полянец и Душинково.
Тази седмица продължава с полагане на фракция, валиране и асфалтиране в Плазище, Вълкович и други населени места.

20.07.2020

Нови асфалтирани улици в 20 населени места в Джебелско!

Ремонтите в Джебелско продължават по график. Заложеното в предизборната програма на кмета Неджми Али се изпълнява в точност „до метър“, все по-голямо става покритието на лятната акция „облагородяване на населените места“.

Десетки са вече асфалтираните участъци от вътрешноуличната мрежа в селата.
Нова пътна настилка има в Добринци, Генерал Гешево, Устрен, Мрежичко, Козица, Ридино, Великденче, Рогозари.
Тази седмица продължава с полагане на фракция, валиране и асфалтиране в Душинково, Полянец, Подвръх, Чакалци, Слънчоглед, Тютюнче , Вълкович, Плазище, Поточе, Църквица, Мишевско, кв. „Боровица“.
Още в началото на мандата си кметът Неджми Али заяви категорично, че няма да се работи „на парче“, а ще се търси окончателно решаване на проблемите с пътната инфраструктура в населените места.

03.07.2020

6 школа и градини в списък „Средищни“! Неджми Али: Няма да допуснем деца да отпаднат от образованието!

Три училища и три детски градини в Джебел да влязат в списъка „Средищни“. Това предложение на кмета Неджми Али бе прието на редовната сесия на Общинския съвет. Решението ще бъде изпратено до Министерството на образованието.
По този начин се гарантира образователния процес и през следващата учебна година.
„Средищни“ стават основните училища в селата Рогозче и Устрен, както и средното „Христо Ботев“ в Джебел. Общият брой на учениците във въпросните школа през следващата година ще е 796.
Със същия статут ще бъдат детските градини „Изгрев“ и „Щастливо детство“ в Джебел, както и ДГ “Рай“ в село Рогозче.
„За по-голямата част от учениците училищата са отдалечени от населените места, в които живеят. Това налага да се търсят възможности за безопасно извозване на децата до школата и обратно до домовете им. Водени от изискването за всички ученици да се осигури образование, съизмеримо по качество, ни кара да търсим начини и средства за равен достъп на всички ученици до училищно образование. В противен случай, рискуваме да позволим отпадането на голям брой ученици, подлежащи на задължително обучение“, посочи в мотивите си кметът Неджми Али.

30.06.2020

Джебел в сезона на изпълнените обещания

Лято`2020 в Джебел ще премине под знака на изпълнените обещания. В общината вече стартираха ремонтните дейности по редица участъци от пътната мрежа, които залегнаха в предизборната програма на кмета Неджми Али.
Лично той инспектира дейностите по подготовката за асфалтиране на вътрешноуличната мрежа в няколко джебелски села. Към момента отсечките се трасират от строителните групи. След чакълирането пък, готовите участъци ще бъдат асфалтирани.
„Още през есента бях категоричен, че няма да се работи на парче. Всеки един проблем има нужда от решаване на 100 процента. Кърпежите остават в миналото. Няма да се финансират дейности, които да обричат селата на кални улици, с временно отстраняване и по-скоро „замазване“ на проблемите. Лично исках да се убедя в професионалното изпълнение на възложените ремонтни дейности“, посочи кметът Неджми Али.
По време на обиколката на населените места той бе придружен от председателя на Общинския съвет Сейфи Мехмедали.

29.06.2020

383 955 лева за благоустрояване на централния парк в Джебел

383 955 лева ще бъдат вложени в благоустрояване на парка в централната част на Джебел. Проектът, изготвен от екипа на кмета на общината Неджми Али, бе одобрен за безвъзмездно финансиране от Комисията за подбор на Местната инициативна група (МИГ) „Ардино-Джебел“ в подмярка „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 383 955 лева с ДДС.
Вече е изпратено уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.
Предстои разглеждане на оценителния доклад и подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент-Община Джебел.

26.06.2020

Над милион лева за 15 улици в Джебел!

Над милион лева ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата в Джебел. С тях ще бъдат ремонтирани 15 улици в общината.
Всичко това става възможно след като кметът на общината Неджми Али подписа анекс към договор за финансиране с Държавен фонд „Земеделие“. Предстои реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на пътната мрежа в градските квартали „Младост“ и „Брягово“, както и село Припек.
Средствата се отпускат по Програмата за развитие на селските райони и са в размер на
947 057,27 лева без ДДС.
Освен реконструкция и асфалтиране на улици, ще се ремонтират също така тротоарите, ще бъдат изградени и подпорни стени.

25.06.2020

170 нуждаещи се в община Джебел ще получават топъл обяд до 24 юли

Кметът на община Джебел Неджми Али подписа допълнително споразумение към договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Джебел“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година“.
До 24 юли 2020 г. се удължава срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, по която община Джебел осигурява храна на 170 нуждаещи се от град Джебел и кметствата.
С програмата се подкрепят уязвими граждани, които в условията на епидемичната обстановка заради COVID-19, са възпрепятствани да задоволят на ежедневната си необходимост от топла храна.
Потребителите на територията на община Джебел са подпомогнати директно с доставка на разнообразно меню, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, в съответствие с установените противоепидемични мерки в страната.
Всеки работен ден ще продължи да доставянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на възрастни, хора с увреждания и на лица с доходи под прага на бедност.
Община Джебел стартира изпълнението на програмата на 4 май и осигурява ежедневна доставка на храна до дома на 170 потребители. Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година“ се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.

25.06.2020

Петима млади художници от Джебел на „малкия финал“ на конкурса „С очите си видях бедата“

Рисунките на петима млади таланти от Джебел се класираха за по-нататъшно участие в общинския кръг на конкурса „С очите си видях бедата“.
Първото място бе за Гамзе Хасан от Основно училище „Васил Левски“ в с.Устрен. На следващите места са Мелиса Благоева от СУ„Христо Ботев“-Джебел, Уур Исмаил от ОУ „Христо Смирненски“ с.Рогозче, Ердем Юмер от ОУ „Васил Левски“ с.Устрен и Нанси Хитова от СУ„Паисий Хилендарски“ с.Припек.
Всички рисунки ще участват в областния етап на конкурса.
Той е организиран за поредна година от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съвместно с Регионално управление на образованието – Кърджали, Обединените детски комплекси в общините и Центъра за подкрепа на личностното развитие-Кърджали.
Изявените деца получиха предметни награди от кмета на общината Неджми Али.

24.06.2020

Неджми Али към абитуриентите: Превърнете трудностите в победи, а мечтите – в реалност!

Животът отвори широко врати за бъдещето на Джебел. Родопският град изпрати своите абитуриенти, като вече от тях зависи „пътят към осъществяването на мечтите“.
„По него неизменно ще срещате трудности и препятствия. Вярвам, че ще ги преодолявате с лекота. Несъмнено ще имате и много поводи за радост. Изживейте ги и ги ценете.Предстои Ви да вземете едни от най-важните и отговорни решения в живота Ви, свързани с продължаване на по-нататъшното Ви образование, избор на професия и пълноценната Ви реализация. Бъдете устремени в сбъдване на мечтите си“, пожела на всички зрелостници кметът Неджми Али. Неговото послание стигна до всеки един абитуриент в общината.
То бе предадено от екипа на кмета, който уважи изпращането на зрелостниците в гимназията „Руска Пеева“ и СУ „Христо Ботев“.
Неджми Али бе възпрепятстван да присъства заради неотложен ангажимент в столицата във връзка с подписване на анекс по договор за европейско финансиране на поредния проект, който ще бъде реализиран в Джебел.
„Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, а мечтите – в реалност! И не забравяйте – успехът се крие в самите Вас! На добър час!“, пожела кметът Неджми Али.

22.06.2020

Джебел с временна Общинска преброителна комисия

Във връзка със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година  в Община Джебел е създадена временна Общинска преброителна комисия. 

Първото заседание на комисията се проведе на 19  юни 2020 година. 

Председател на комисията е Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел, а секретар  – Анелия Бояджиева – младши експерт в ОСИ –Кърджали, ТСБ-Юг. В състава на комисията също така влизат представители на общинска администрация и кметове на кметства.

Работата на Общинската преброителна комисията е да изпълни задълженията си, регламентирани  в чл.10, ал.7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Целта на предстоящото през 2021 година преброяване е да събере качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, както и за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, така и за жилищните условия на домакинствата в страната. 

Приет е Правилника за дейността на общинската преброителна комисия, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението с подробен график по дейности и дати.

От 15 септември до 30 октомври 2020 година ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.

През 2021 година броенето ще се проведе на два етапа:

  1. Чрез онлайн преброителна карта  – от 00:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 година;
  2. Чрез посещения на отделни домакинства от преброители – от 08:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 година.

20.06.2020

Община Джебел с безплатна интернет мрежа за жителите и гостите на града

Безплатен интернет ще ползват жителите и гостите на Джебел, като общинският център ще покрие европейския стандарт на комуникация.
„Активирали сме 10 точки в различни места в града, като целта ни е била да покрием по-голям периметър и повече потребители да имат достъп до информационните ресурси и услуги на Мрежата. Wi-Fi мрежата вече е изградена, предстои официално да стартираме безплатната безжична връзка в режим „нон стоп“, заяви кметът на община Джебел Неджми Али.
Реализацията на проекта е по линия на инициативата на Европейския съюз WiFi4EU.
По нея се отпускат средства на общините, за да осигурят безплатен безжичен интернет за местните жители, туристите и посетителите в целия ЕС. Подпомага се инсталирането на безплатен безжичен интернет в обществени паркове, площади, библиотеки и други.
В момента WiFi4EU мрежата в Джебел е включена тестово и гражданите и гостите на града могат да се възползват от нея.

10.06.2020

Първо заседание на националната делегация в Комитета на регионите

Първото заседание на националната делегация на Европейския Комитет на регионите , мандат 2020-2025, се проведе в онлайн-режим.

Кметът на община Джебел Неджми Али е един от 10-те членове на Комитета на регионите, избрани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Той е и с най-голям европейски стаж в делегацията, с над 240 доклада като евродепутат.
След като всеки от делегатите се представи, бе проведен избор на ръководител на делегацията. Тя ще бъде водена от Таня Христова, кмет на община Габрово.
В заседанието, което имаше учредителен характер, бе обсъдено ефективното взаимодействие и механизмите на координация в работата и ангажиментите на членовете на българската делегация.
Приети бяха информация за основните приоритетни досиета и календар до края на годината.

Предстои делегатите на националната делегация да попълнят 6-те комисии, покриващите различните политики и теми, като Неджми Али е фаворит за Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС и в Комисията по икономическа политика на Комитета на регионите в Европа.
Първата пленарна сесия на Комитета ще се проведе на 1 и 2 юли.

09.06.2020

Джебел изпрати младите надежди с „Превземайте върховете, трупайте сбъднатите мечти и не забравяйте…“

„Успехът се постига с упоритост, отличията се печелят с жажда за знание, върховете се катерят с трудолюбие и воля. Вие имате всичко това. И тези качества ще предопределят житейските ви постижение от тук нататък. Никога не забравяйте откъде сте тръгнали и че вашият роден край има нужда от вас. Превземайте върховете, трупайте сбъднатите мечти! На добър час!“.

Това е посланието на кмета на Джебел Неджми Али към абитуриентите от професионалната гимназия „Руска Пеева“. Поздравителният адрес бе поднесен от секретаря на Общинска администрация Хайрие Мехмед по време на тържеството, състояло се в двора на училището, при спазване на всички противоепидемични мерки. Кметът бе възпрепятстван заради ангажимента му в националната делегация на Европейския Комитет на регионите – днес се проведе първото заседание на местните представители на консултативния орган на Европейския съвет.

Джебелското школо изпрати поредния си випуск. С емоционално слово към завършващите се обърна и директорът на гимназията Ангелина Хаджиева. Тя подчерта заслугите, постигнатите успехи и силните страни на всеки един абитуриент.
Ръководството на Общината награди четиримата отличници във випуска, подаръци обаче имаше за всички зрелостници.
На церемонията присъстваха зам.-кметът на Общината Емил Куцев, както и секретарят на администрацията Хайрие Мехмед.
За постигнатите резултати и успехи учениците бяха наградени и от ръководството на училището.
Събитието завърши с тържествен ритуал по предаване и приемане на училищното знаме и последния звънец.

01.06.2020

Мили деца, няма да пестим усилия, за да сбъднем Вашата приказка!

Мили деца,
Вие сте най-ценното богатство на нашето общество! Вие сте идеалът, към който ние, възрастните, трябва да се стремим. Вашата чистота е хоризонтът към мечтите на всички нас, порасналите.
През вашите очи светът е друг. Нашата мисия е да се стремим ден след ден да го превърнем в реалност.
Защото Вие сте бъдещето. На родния край, на родината, която се стремим да съграждаме и в която Вие да се чувствате най-уютно.
Защото когато покорите, следвайки мечтите си, целия свят, Вие да се върнете един ден и да създадете своята приказка именно у дома. Да напътствате по този начин един ден вашите деца.
Затова залагаме бъдещето на родния край и на страната на Вас. Вие сте тези, които ще продължат да живеят, да растат, да учат и управляват страната ни. Затова съм изключително щастлив, че имам възможност да бъда сред Вас и споделя радостта и вълненията Ви в този празничен ден.
Уверявам Ви, че като кмет на община Джебел ще направя всичко, за да бъде животът в нашия роден край по-уреден, по-щастлив и устроен, за да има по-добра основа за Вашето бъдеще тук!
Поздравявам Ви най-сърдечно по случай Вашия празник – 1 юни!
И Ви уверявам, че няма да пестим усилия, за да сбъднем Вашата приказка!

Неджми Али, кмет на община Джебел

30.05.2020

Джебел вади съкровищата на владетели от бурените…

Твърдината, която плени най-могъщия владетел в началото на 10 век в Източна Европа, и която той реши да превърне в библиотека. В тайните й подземия пък са скрити съкровища…

Родопският Царевец, крепостта Устра. Извисяваща се над Джебел, примамваща любопитството с уникалната гледка, шептяща митове и легенди, притаила в себе си векове история, кътаща тайни. И в същото време останала някъде встрани, буренясала, забравена.

Не може обаче върхът да остане скрит. Крепостта Устра е в сърцето на програмата за културно развитие на Община Джебел. „Тъмното средновековие“ на неглижиране на богатствата на региона са вече в миналото.

Ренесанс на културата

„Джебел има изключителен потенциал, който в продължение на десетилетия не е бил разработван. Той е оставен встрани, имало е някакви идеи, които са прашасвали и регионът сякаш умишлено се е самоизтласквал от вниманието, което трябва да получи. Което обезателно трябва да получи. Затова и една от първите ни задачи при формирането на програмата за управление бе да подредим в спешен порядък приоритетите за развитие на културния туризъм. А на първо място в тях, разбира се, е популяризирането на културните и исторически обекти на територията на общината“, посочва кметът Неджми Али.

Всеки местен знае за крепостите Устра, Маласар, Светилището Овчево, Светилището Илкая /Йел каясъ/ и всеки може да разкаже преданията за обектите. Преразказвани от поколения, украсени, но съдържащи в ядрото си истината и историческата памет на региона. От древността до наши дни.

Но това не е достатъчно. Джебел иска да се отвори към света, да разкаже за себе си, не на своите потомци, а на останалия свят.

Общината вече планира отпечатване на информационни и рекламни брошури за отделните обекти, пътеводители към тях, но също и изграждане на така необходимата инфраструктура към всяка от древните перли в региона.

Предстои да бъде разработен туристически-информационият център в града. В него ще бъдат изложени в музейна сбирка артефакти, колекция от минерали, информационни табла с карти на природно-исторически обекти като крепостите Устра, Антична скална гробница „Хамбар кая“ и Скална гробница находящи се в с.Воденичарско, Маласар, тракийското светилище при с. Овчево, водопада „Марф“ и др. Табла със снимки на природни и архитектурни забележителности като Лебедовите езера, Остър камък, Римските мостове. Ще предоставя информационни брошури, маршрутни схеми, картички и сувенири. Центърът ще разполага с гидове със собствен транспорт за посещение на избрани обекти. Картички и дори пощенски марки ще популяризират културните обекти…

В центъра на града ще бъде изградена стационарна сцена за културни мероприятия с амфитеатрална част с възможност за прожекции на мултимедийни рекламни клипове за региона за промотиране на културно – историческите обекти на територията на общината.

Цар Симеон, книгите, съкровищата…

На 9 километра от Джебел, на 1114 метра в посока небесната шир, близо до село Устрен. Там се намира Устра, строена през Х век, за да охранява търговските пътища. Стъпила върху отвесни скали, с над 100-метрова стена, отбранителни кули. Тя е смълчана през вековете, а трябва да разказва…

Цар Симеон Велики се влюбва в крепостта Устра. Една от най-добре защитените твърдини в ранното Средновековие. Най-могъщият владетел на Европейския югоизток в началото на десети век обаче решава да съхранява книжнина зад непрестъпните крепостни стени. Да превърне Устра в библиотека.

Под крепостта са изкопани множество подземни входове. Преданията разказват, че при всеки вход е скрито огромно съкровище. Най-интересните царски градове с огромни скривалища са Плиска, Устра и Никополис ад Нестум. Това са пътищата, които са свързвали Севера и Юга. По образец от Устра е създадено и водохранилището при Плиска. За това прочуто съоръжение има много легенди. Дълго време нападателите на крепостта не могли да открият откъде черпят вода защитниците на твърдината.

Най-сетне хванали една старица от местността, която водела кози на паша. Изклали й животните, а тя им разкрила тайната: „Вземете едно магаре, давайте му три дни сол да ближе и не му давайте вода. То само ще ви заведе при изворите, които са завардили хората“.

Такава е била гибелта на Великата крепост Устра. Но съкровищата никой не успял да открие.

А може би те са в книжнината на цар Симеон, а може би гледката от върха, която праща взора към хоризонта, разказвайки за безсмъртието?

Всеки сам може да открие отговорите…

Пътят

До крепостта може да се стигне чрез подходи от село Лебед или от село Устрен. Пътят през село Лебед е по-лесен за изкачване, но по-труден за откриване. Ако изберете втория път, трябва да поемете по автомобилния път към с.Устрен. Малко преди селото е отбивката с черен път от 2,5 км., която води към крепостта Устра. На втория километър е разклонението за хижа „Устра“, която работи целогодишно и разполага с 22 места за настаняване, туристическа кухня, столова и лавка. След хижа „Устра“ горска пътека води до самата крепост.

Планът

Община Джебел планира прокарване на туристически и екопътеки до крепостите Устра, Антична скална гробница „Хамбар кая“ и Скална гробница находящи се в с.Воденичарско, Маласар, тракийското светилище при с. Овчево, водопада „Марф“ и др. Край пътеките ще бъдат изградени заслони и места за пикник. В същото време ще се проведат курсове за обучение на гидове, които да насочват туристите. Местният бизнес пък ще бъде подпомаган за изграждане на семейни хотели, хижи и заведения за хранене край обектите.

Целта

„Джебел съществува и той е интересен. Джебел има какво да покаже, има какво да разкаже, има с какво да остане в спомените на всеки турист. Това е нашата цел. Регионът ни има потенциал както в културно-историческия туризъм, така и в балнеоложкия с уникалната си минерална вода, чието находище бе изоставено в продължение на десетилетия. Джебел има огромен потенциал за развитие на бизнеса, почва за родни и чужди инвестиции“, категоричен е кметът Неджми Али.

27.05.2020

Медиите: Неджми Али влиза в Европейския комитет на регионите

Кметът на община Джебел Неджми Али е избран за член на Европейския комитет на регионите, мандат 2020-2025, гласи решение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Номинациите за състава на българската национална делегация в комитета на регионите бяха гласувани на 26 май, съобщават медиите. Избраните членове са 10 – 6-ма кметове от ГЕРБ и по двама от БСП и ДПС. Вторият номиниран от ДПС е кметът на Белица Радослав Ревански, уточнява 24rodopi.com.
В предишния мандат област Кърджали също бе представена в консултативния орган на Европейския съюз (ЕС) от кмета на града край Арда инж. Хасан Азис.
НСОРБ избра и 10 заместник-членове, които ще могат да участват в заседанията при отсъствие на титулярите. Сред тях са кметът на Крумовград Себихан Мехмед и на Рудозем – Румен Пехливанов.
Неджми Али беше евронаблюдател и член на Европейския парламент в периода 2005-2007 г. От 2014-та до 2019-та представяше България в Европейския парламент. Като евродепутат беше избран за член на Комисията по бюджети и за член и координатор на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол, както и за заместващ член в Комисията по външни работи и в Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция.
Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 28-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.
Комитетът на регионите дава възможност на регионите и градовете официално да изказват становища в процеса на създаване на законодателство на ЕС, като гарантира, че позициите и нуждите на регионалните и местните органи се вземат предвид.
Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета на регионите, когато подготвят законодателство по въпроси, засягащи местното и регионалното управление, като например здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата. Ако не го направят, Комитетът на регионите може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.
Членовете на Комитета на регионите са представители на изборни длъжности в местни или регионални органи. Всяка страна номинира членове по свой избор, които се назначават за подлежащ на подновяване петгодишен срок от Съвета на ЕС. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната.
Членовете на комитета от една държава образуват националната делегация, която отразява политическия, географския, регионалния и местния баланс в съответната страна.

21.05.2020

Планът „Нова визия“ започва с европейско финансиране от сърцето на Джебел!

Програмата „Нова визия на Джебел“ ще се разгърне от сърцето на общинския център с европейско финансиране.
Нова детска площадка, спортна площадка, беседка, фитнес на открито, пешеходни алеи, пейки, озеленяване. Всичко това е заложено в проекта за цялостна реконструкция на парка в централната част на Джебел. Той става възможен след като екипът на кмета Неджми Али кандидатства за финансиране по мярка „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Джебел – Ардино“.
Местната инициативна група „Джебел-Ардино“ работи в рамките на Програмата за развитие на селските райони.
Предстои одобряването на проекта по общинската мярка.

19.05.2020

Джебелчани са горди хора, показали на света, че правата и свободите са ценности, от които никога не биха се лишили!

Уважаеми Джебелчани,

Скъпи земляци,

Преди повече от тридесет години, нашата воля за зачитане на изконните ни човешки права и свободи сложи край 45 – годишен тоталитарен режим. Стремежът ни за свобода и демокрация промени съдбата на Джебел, България и много страни от Източна Европа.

19-ти май е не само историческа дата. Отбелязването на майските събития в този ден е повод джебелчани от цял свят да се събират тук – на площада в Джебел. 19-ти май се превърна в Ден на Джебел и в една от значимите дати от близката ни история.

Скъпи съграждани и приятели на Джебел,

За първи път, на днешния ден няма да бъдем един до друг, тук на площада. Причината е известна – светът е изправен пред надвисналата опасност от пандемията – COVID 19. Нека опазим себе си, близките си, съседите, съгражданите, за да оцелеем. Ние сме и ще бъдем заедно – в мислите и сърцата си. Никога не сме били далеч един от друг.

Осъзнавам, че да ръководиш Джебел е чест, но и тежка отговорност. Жителите на Джебел са горди хора, показали на света, че правата и свободите са ценности, от които никога не биха се лишили. За нас, те са като светлината и въздуха и ние никога няма да отстъпим от тях.

Джебел е град – герой. Да ръководиш такава община е голяма привилегия и огромна отговорност. Нашата близост, нашата сплотеност, нашето желание за просперитет са сигурен знак, че с общи усилия ще постигнем желаните резултати. Затова не изричаме Аз, Той, Онзи, Онези, а НИЕ! Защото НИЕ ще превърнем Джебел в място, на което ще живеем в мир, в ред, в чистота и красота. Роден край, в който младите ще се влюбват, ще се женят, ще се радват на своите деца. Мястото, в което децата ни ще растат, играят, учат и се радват на живота.

За бъдещето на Джебел си поставихме амбициозни планове. Те са краткосрочна и дългосрочна визия за развитието на общината. Убедени сме, че с тяхното изпълнение ще превърнем общината в роден край, с който всички ние ще се гордеем.

Стартирахме редица проекти. Имаме проектна готовност за десетки други, които ще променят облика на общината само в рамките на този мандат. Бъдещето на Джебел не е свързано само с града. Политиката, на която залагаме, ще достигне до всяко населено място, до всеки дом. Резултатите от нашата воля за успех са вече видими.

И през май, месецът, който е от изключителна важност за нас, е моментът в който си казваме всичко. В този месец отново потвърждавам обещанието, което ви дадох през октомври – имам един-единствен приоритет и това е европейското бъдеще на нашата община. Заедно вече превръщаме Джебел в по-добро място за живеене!

На 19-ти май Джебел ще празнува, но за първи път без официални мероприятия заради опасността от коронавирус. Площадът ще бъде празен, но празникът ще бъде във всяко сърце, във всеки дом. Хилядите от Джебел дадоха урок на света, като показаха, че няма да приемат унижението. Показаха, че човешкото достойнство и чест са над всичко. Затова, 19-ти май и Джебел са датата и мястото – символи на човешката воля за свобода.

Възползвам се от случая, за да отправя пожелания и поздравя всички мюсюлмани по повод Свещения месец Рамазан и най-вече със свещената вечер ,,Кадир геджеси‘‘, която тази година съвпада с празника на Джебел. По случай предстоящия Рамазан Байрам Ви желая много здраве, щастие и берекет на Вас и на Вашите семейства. Нека Всевишният закриля Вас, близките Ви и всички, които обичате!

Честит Ден на Джебел!

Искрено Ваш,

Неджми Али – кмет на Община Джебел

15.05.2020

423-ма джебелчани ще получат пакети с храни

423-ма джебелчани ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти. Индивидуалните пакети ще бъдат предоставени от Общината, съвместно с Българския червен кръст.

В рамките на кампанията ще се предоставят 16 вида хранителни продукти – брашно, спагети, леща, грах, олио, ориз, фасул, конфитюр, консерви и други. Потребителите от различните групи ще получат различни като количество и видове хранителни продукти.

„Община Джебел подаде искането за помощи за 423 души след цялостен преглед по населени места. Стигна се до последната махала, не беше пропуснат нито един нуждаещ се, който покрива заложените критерии. Общинска администрация работи по-активно и детайлно, за да не останат разочаровани хора, които имат потребности. В предишни периоди помощи тук са получавали твърде малко хора. Вярвам, че сме постигнали едно много добро ниво на сътрудничество с Българския червен кръст“, коментира кметът на Джебел Неджми Али.

Раздаването на храните, което ще стартира другата седмица, ще се извърши в съответствие с указанията за противоепидемични мерки срещу коронавирус.

Кампанията е в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане.

Списъците с нуждаещите се лица са изготвени от Агенция „Социално подпомагане“ и Община Джебел. В тях попадат лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по Оперативната програма приключват през периода 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г., и не са получили помощ през първия етап на раздаване на хранителни продукти на допълнителната целева група; Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, идентифицирани от общинските администрации и местните кризисни щабове за борба с COVID-19; Лица в тежко материално положение, идентифицирани от неправителствени организации, работещи с различни с различни категории рискови групи; Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, идентифицирани от териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане.

15.05.2020

Неджми Али пред Хюсеин Ергани: Джебел има огромен потенциал за инвестиции!

Отличният бизнес климат, който предлага Джебел – това бе акцентът при първото официално посещение на генералния консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани при новото ръководство на Общината.

Дипломатът проведе обширен разговор с кмета Неджми Али, който запозна госта с амбициозния план за развитие на общината. В резюме кметът представи по-големите проекти, които ще променят облика на Джебел и населените места.

„Община Джебел е отворена за всеки инвеститор. Предлагаме много възможности и отлична атмосфера за развитие на бизнес. Потенциалът на Джебел до този момент е бил неглижиран, но на това ще бъде сложена точка. Бизнес климатът е много добър и това ще стане достояние на инвеститори в южната ни съседка“, посочи след срещата Неджми Али. Той бе категоричен, че Общината ще съдейства за всяко бизнес намерение за инвестиции в района.


Кметът на Джебел и генералният консул обсъдиха организиране именно на партньорски форум между български и турски фирми, на който да бъдат презентирани възможностите на региона.

Дипломатът наблегна също така на отличните взаимоотношения между Джебел и побратимените общини Йълдъръм в Бурса и Борнова в Измир, които са основа за надграждане на партньорството.


Хюсеин Ергани и Неджми Али си размениха дарове, като дипломатът ще отнесе със себе си си фотография на една от големите забележителности в района – крепостта „Устра“.

15.05.2020

Поради обявената от СЗО пандемия, тази година няма да се проведе отбелязването на събитието от 19-ти Май 1989 година.

С огромно неудовлетворение Ви съобщавам, че поради обявената от Световната здравна организация пандемия, тази година няма да се проведе отбелязването на събитието от 19-ти май 1989 година. Това съобщава кметът на Джебел Неджми Али в профила си във Фейсбук.

Вижте пълния текст:


Уважаеми съграждани,

скъпи джебелчани,

За хилядите наши земляци по света 19-ти май и Джебел са времето и мястото, на което джебелчани се срещат на площада. Повече от тридесет години се събираме за да произнесем възпоменателните речи. Така изразяваме нашата почит към организаторите и участниците в протестите срещу погазването на човешките права в България. Събирахме се, за да покажем на света, че не сме и няма да забравим героите на събитията от 19-ти май.

Тази дата е най-значимата за нас – гражданите и земляците от община Джебел.

Отбелязването на историческите събития се превърна в Ден на Джебел. Превърна се в очакван с много вълнения ден на срещи помежду ни. Многото и разнообразни мероприятия по този повод бяха съпътствани от спортни състезания, песни и стихове от трибуната на площада.

За голямо съжаление, тази година за първи път от 30 години се налага да се лишим от отбелязването на ,,Деня на Джебел- 19-ти Май‘‘.


Скъпи земляци,

скъпи граждани на Джебел,

С огромно неудовлетворение Ви съобщавам, че поради обявената от Световната здравна организация пандемия, тази година няма да се проведе отбелязването на събитието от 19-ти Май 1989 година.

Причината е известна – светът е изправен пред надвисналата опасност от коронавируса – COVID-19. Нека спазим предписаните противоепидемични мерки. Така ще опазим себе си и близките, за да оцелеем.С Уважение,

Искрено Ваш,


Неджми Али – кмет на община Джебел

10.05.2020

Кметът: Джебелчани, заедно да опазим парковете!

Уважаеми съграждани, жители на община Джебел,
Тази седмица Община Джебел започна частично зацветяване на централната градска част със сезонни цветя – бегония, тагетис, сенецио и други видове. Тази акция е част от програмата ни за превръщане на Джебел в по-добро място за живеене. Нещо, което ще постигнем с много работа от страна на екипа на Общинска администрация, но и повече разбиране от гражданите.
Още в първата нощ част от посадените цветя се оказаха грижливо изкоренени и преместени на друго място. Разбирам, че се оценява добрият ни избор, но нека всеки един джебелчанин да бъде на нивото на очакваното от него в този неписан обществен договор – Джебел е на всеки един от нас, нека пази градския парк като свой цветен двор.
Вярвам, че нашите съграждани ще бъдат отговорни, за да стават зелените ни площи все по-красиви.
Призовавам всички джебелчани – заедно да опазим парковете!

Неджми Али, кмет на община Джебел

30.04.2020

В Джебел: Два дни пръскане срещу кърлежи

Безопасността на гражданите отново бе поставена като приоритет в подготовката за летния сезон в Джебел. Със заповед на кмета Неджми Али започна пръскането срещу кърлежи на окосените зелени площи в родопската община.Планираната дезакаризация от ръководството на Общинската администрация е в рамките на два дни. Третирането започна днес в общинските паркове, дворовете на детските градини, училищата, площадки и зони за спортни и културни мероприятия.

Обработката се извършва с биоцид от фирма „АЛФАЦИП – 60 СК“.

На всички третирани площи са разлепени уведомителни табели.

При подходящи атмосферни условия обработката ще продължи и на 30 април.

23.04.2020

Услуга „Топъл обяд“ за 170 жители на община Джебел от 1 май до 19 юни

Община Джебел ще предоставя услугата „Топъл обяд“ по Програма „Целево Подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“ в продължение на 33 работни дни в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г., съобщават от Общинска администрация.

Услугата ще обхване общо 170 потребители. От нея ще могат да се възползват:

•Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето през което са поставени под задължителна карантина;

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да осигурят прехраната си.

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да задоволят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

20.04.2020

Неджми Али с първа крачка към газификация на Джебел!

Джебел да се възползва от екологичните и икономически предимства на природния газ. Първа стъпка към реализирането на тази идея вече бе направена от кмета Неджми Али.

Желанието на ръководството на Общинската администрация е газификацията в региона да достигне и родопската община. За целта кметът вече се е обърнал с писмо към Съвета на директорите на „Ситигаз България“ЕАД.

От дружеството предстои да изпратят екип проектанти, които на място да установят конкретните възможности за газификация и доколко тя може да бъде ефективна.

„С голямо задоволство разбирам, че вие, като кмет, сте убеден в екологичните и икономически предимства на природния газ и възможностите, които той дава на населеното място. Благодаря ви за изпратените данни“, се посочва в отговора от страна на председателя на Съвета на директорите на „Ситигаз България“ д-р инж. Александър Кожухаров.

Експертите ще посетят Джебел веднага след като премине опасността от разпространение на коронавирус в страната, съобщават от Общинска администрация.

Газификацията на Джебел бе една от коментираните теми по време на предизборните срещи на Неджми Али с представители на бизнеса и жители на общинския център. Той пое ангажимент за включването на Джебел към газоразпределителната мрежа.

15.04.2020

Ремонт на Паспортна, на тротоара и… Джебел е готов за голямата подмяна на документите

Ужасът за чакащите пред Паспортна служба в Джебел остава в миналото. Трагичното състояние на сградата и улицата към нея също ще са само неприятен спомен.

Приключи ремонтът на зданието, както и облагородяването на инфраструктурата около него. Навесът и пейките за ползване от чакащите пред Сектор „Български документи за самоличност“ са дарение от Община Джебел. Изграден е нов тротоар на улица „Антарктида“.

„Това е инвестиция от бюджета на Община Джебел, от която имаше огромна нужда. След разговори с ръководството на полицията и двете страни бяхме категорични, че подобни мерки са належащи, защото са в името на удобството на гражданите, предвид големия наплив, който се очаква през летните месеци от хора, които трябва да подменят личните си документи“, посочи кметът Неджми Али.

Той отбеляза, че в Паспортна служба ще заработи още едно гише за прием на заявленията, за която инициатива благодари на директора на Областна дирекция на полицията старши комисар Атанас Илков.

До този момент местната общинска управа и полицията демонстрираха отличен синхрон. Бяха организирани редица мобилни приемни по селата в региона, в които възрастни хора можеха да подадат заявления за подмяна на документите без да се налага да се струпват на опашки в общинския център. Стотици се възползваха от тази услуга в улеснение на гражданите.

02.04.2020

Битката с вирусите в Джебел – мащабна дезинфекция

Мащабна дезинфекция бе извършена на територията на община Джебел днес.

Акцията е част от мерките срещу разпространение на коронавирус.

Третиране с препарати бе извършено на всички обществени пространства и сгради.

Използвани са дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Дезинфекция ще се провежда и в следващите дни.

02.04.2020

Тест с дебелина 30 см: Машини пробиха пътищата към джебелските села!

Снежният 2-ри април тества техниката и реакциите на общинското ръководство в Джебел. До 25-30 см достигна снежната покривка по високите части на общината. Снегопочистващите машини на ангажираната от Община Джебел фирма обработиха пътните артерии в районите на Припек, Устра, Контил, Щерна, Църквица, Купците и др. Почистването на пътищата продължава и в късните часове на деня.

Община Джебел апелира водачите на МПС да шофират с повишено внимание.

31.03.2020

Акция: Безплатни маски в Джебел

Десетки жители на Джебел получиха безплатни маски. Те бяха раздавани в града от млади активисти на ДПС.

„Раздаваме предпазните средства на хора, които не могат да се сдобият с тях или нямат средства да си закупят“, посочиха младежите.

Маските са дарени от народния представител от ДПС Делян Пеевски.

Общинският съвет на Младежкото движение в Джебел изразява сърдечни благодарности на Пеевски за направеното дарение.

04.03.2020

Неджми Али с послание към децата: Където и да отидете по света, с майчиния език винаги ще се връщате в Джебел!

„За да имаме днес богатството Майчин език, следва да отбележим, че той е воювал по своему, за да ни даде силата си. Не е достатъчно само да го докосваме и ползваме само като подарък, а да се прекланяме пред него и да приемем като наш дълг да го развиваме.

Деца на Джебел, изучавайте майчиния език книжовно, за да бъдете силни и значими. И независимо къде ще ви отведе след години животът, с майчиния език ще запазите родния край в сърцата си. Където и да отидете по света, с майчиния език винаги ще се връщате в Джебел“, това послание отправя кметът на Джебел Неджми Али към децата в общината.

 

Денят на майчиния език се чества ежегодно по света от 2000 година насам с цел насърчаване на многоезичието и културното многообразие, а датата е избрана от ЮНЕСКО неслучайно. На 21 февруари 1952 г., в Дака – столицата на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти – участници в демонстрация за защита на родния си език – бенгалски, който те са поискали да се признае за официален език на страната.

Днес в света се говори на повече от 6 000 езика, като 96% от тях се използват от малка група хора (около 4% от населението на планетата), 2 500 от тях са застрашени от изчезване, като 33 са европейски.

Десетки ученици предизвикаха бурни овации с програмата си в Международния ден на майчиния език, който бе отбелязан в салона на читалище „Христо Смирненски“ в Джебел.

Ръководството на Общината уважи програмата на децата, като зам.-кметът Ергин Юсеин приветства участниците в проявата и отправи поздрави към тях от кмета Неджми Али, чието присъствие бе възпрепятствано поради здравословни причини.

„Майчиният език е онази ценност, без която няма как да надграждаме нашата ценностна система. Без обръщането на внимание към майчиния език, няма как да говорим за толерантност, идентичност и многообразие.

Отбелязването му не е само един празник, то е и един повод да се обърнем към управляващите и институциите, които трябва да осигурят онези условия, в които общностите да развиват и обогатяват майчиния си език“, отбеляза в словото си Ергин Юсеин.

 

13.02.2020

Кметът улесни 130 души – „Паспортни“ в 9 села в Джебелско

Жителите на девет джебелски села няма да се редят на опашки след като бяха обслужени от мобилните екипи на сектор „Български документи за самоличност“.

Служителите от паспортните звена пристигнаха на място след като кметът на Джебел Неджми Али направи постъпки за това пред ръководството на Областната дирекция на МВР в Кърджали. От ведомството пък реагираха светкавично с два екипа.

Заявления за подмяна на личните документи бяха приемани от мобилните „гишета“ в селата Припек и Устрен, което пък обслужва и съседните Лебед, Ямино и Желъдово. По-късно бяха посетени и селата Генерал Гешево, Великденче, Илийско и Рогозари, съобщават от Общинска администрация.

Заявленията на над 130 души бяха обработени. На място по време на работата на екипите бяха зам.-кметът Ергин Юсеин и секретарят на Общината Хайрие Мехмед.

 

26.01.2020

Програмата „Джебел“ на Неджми Али впечатли турски кмет

Амбициозната програма за мандата на кмета на Джебел впечатли гости от Турция.

Неджми Али посрещна делегация от община Нилюфер, Бурса. Кметът на родопския град запозна колегата си Тургай Ердем с цялостната концепция, с която проектната готовност на екипа му ще преобрази общината.

Гостите от южната ни съседка поздравиха Неджми Али със спечелването на местните избори и му пожелаха успешен мандат. Те изразиха готовност тази среща да бъде основа за бъдещо сътрудничество между двете общини.

Партньорство ще бъде осъществено както в икономически, така и в културен аспект.

02.01.2020

Проект срещу безработицата: 19 души в Джебел минават обучение и… започват работа!

19 души в Джебел ще преминат професионална квалификация, след която ще могат да започнат работа.

Добрата новина съобщи кметът на Общината Неджми Али.

Безработните лица ще бъдат наети на трудов договор за период от 6 месеца. Те ще работят 6 часа дневно, пет дни в седмицата.

„Всичко това става възможно благодарение на проект, разработен от екипа ни“, заяви Неджми Али. Безвъзмездната финансова помощ за него е в размер на 81 600,79 лева.

Кметът на Джебел подписа тристранен административен договор по процедура BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.

Местната инициативна група „Ардино-Джебел“ стартира своята дейност през 2004 година. Подпомагане на функционирането на пазарната икономика в селските райони е една от основните цели на сдружението с нестопанска цел. Но също така и създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и вземано на peшения за местно развитие, както и развитие на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм.

На снимката: Кметът на Джебел Неджми Али и представителят на Инициативната група Бюлент Ахмед

02.01.2020

Обещано и изпълнено: Основен ремонт на ел. мрежата в Сипец

Жителите на джебелското село Сипец вече няма да имат проблеми с електрозахранването. Предизборното обещание на новия кмет на община Джебел Неджми Али вече е изпълнено.

Основен ремонт на електропреносната мрежа на населеното място се извършва от служители на „Eлектроразпределение Юг“ след като изрично за това настояваше кметът Неджми Али пред ръководството на EVN.

Подменени са стълбове, в момента се изгражда новият трафопост. Поставят се и нови и нови лампи на уличното осветление в Сипец.

Ремонтът е на мрежата с ниско напрежение, проблем, който от години тревожеше жителите на джебелското село.

На снимката: Кметът на Джебел Неджми Али и председателят на Общинския съвет Сейфи Мехмедали на оглед в Сипец

02.01.2020

108 273 лева за ремонт на улици в „Брягово“, срокът – един месец!

108 273 лева ще бъдат вложени в ремонт и реконструкция на улици в джебелския квартал „Брягово“. Строителната площадка вече е открита, а дейностите на служителите са стартирали. В това се убеди кметът на Джебел Неджми Али, който извърши оглед на място. Той бе придружаван от председателя на Общинския съвет Сейфи Мехмедали, зам.-кмета Хюсеин Мустафа, главният архитект на Общината Мехмед Мюмюн и началника на отдел „Териториално и селищно устройство“ Мутлу Хашим.

Техническият ръководител на проекта Самет Хикмет запозна на място и в детайли кмета със строителните дейности, свързани с реконструкцията. На улицата вече има тежки машини и работници, които са започнали работа. Предстои да бъдат ремонтирани 160 метра улици в квартала в рамките на месец.

Дейностите по реконструкцията включват поставяне на трошенокаменна настилка, фрезоване на асфалтовото покритие на широчина 50 см, доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта. Доставка и полагане на пясъчна основа за тротоар, полагане на тротоарни плочи, полагане на бетонови бордюри, направа на два битумни разлива, полагане на плътен асфалтобетон.

„В първото тримесечие на 2020-та година се очаква да започне и другият етап от асфалтирането на улици в „Брягово“, като проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони“, посочи кметът Неджми Али.

 

05.12.2019 news-thumbnail

Откриха над 150 стари монети в дом в Джебел

63-годишен мъж от Джебел е задържан, след като в дома му са открити над 150 стари монети.

04.12.2019

НЕДЖМИ АЛИ: ЩЕ БЪДА КМЕТ НА ВСИЧКИ ДЖЕБЕЛЧАНИ

Кметът, общинските съветници и кметовете на кметства положиха клетва

04.12.2019

ОТКРИТ УРОК ЗА АНТИБИОТИЦИТЕ

В Джебел изнесе урок на тема „Използвайте антибиотиците отговорно“.

Виж всички новини

Информация от Общината

Виж всички съобщения