На територията на община Джебел е разположено находище на минерална вода „Джебел”, намиращо се в кв. „Боровец“. В резултат на сондаж е каптиран минерален хипотермален извор с температура 33 °C. Водата е слабо-минерална и с много добри питейни качества.

Минералните води с подобна физико-химическа характеристика са подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни заболявания, стомашно-чревни заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно-урологични заболявания и обменно-ендокринни заболявания: подагра, диабет и затлъстяване.

С Решение № 43 от 8.02.2011г. Министърът на околната среда и водите предостави за срок от 25 години на община Джебел безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода.

С оглед използване на водата за обществени нужди и поради проявен интерес от захранване на обекти в гр. Джебел с цел изграждане на инфраструктура за отдих е изграден довеждащ тръбопровод от сондаж до Джебел, с дължина 2 302 метра.

В края на ноември 2019-та година Дирекцията за национален строителен контрол издаде разрешение за ползване на водопровода, който ще отвежда минералната вода до потребителите.

Джебел е с добре изградена техническа инфраструктура, има капацитивни възможности да се развие материална база за спорт и отдих като СПА-центрове, хотели със СПА процедури и други. Предвижда се да изгради и обществена чешма, предназначена за общо ползване от населението – на достъпно и подходящо място.

Приложения: