Коронавирус COVID-19

Наименование Виж / Изтегли
НОВО Заповед № 1031/ 01.07.2020г.
НОВО Заповед № 1030/ 01.07.2020г.
НОВО Заповед РД-01-372/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО З А П О В Е Д № 996 от 23.06.2020 година
НОВО З А П О В Е Д № 995 /23.06.2020 година
НОВО Заповед рд-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед рд-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед рд-01-337/13.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед рд-01-331/12.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
НОВО Заповед № 289/02.06.2020г. на Министъра на здравеопазването
НОВО Заповед № 940/03.06.2020 г. на кмета
НОВО Заповед № 287/30.05.2020г. на Министъра на здравеопазването
НОВО Заповед № 929/01.06.2020 г. на кмета
1. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-236 от 24.04.2020г. относно удължаване срока на задължителното носене на защитни маски на обществени места до 13.05.2020г.[публ: 24.04.2020г.]
2. Практически насоки и препоръки за предпазване от COVID – 19 [публ: 23.04.2020г.]
3. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-218 от 15.04.2020г. относно преустановяване на функционирането на всички коперативни пазари и на всички цветни борси от 17.04.2020г. до 19.04.2020г.[публ: 15.04.2020г.]
4. Заповед №769 от 13.04.2020г. касаеща водачи на транспортни средства, превозващи земеделски работници, земеделски производители и техните работодатели
5. Заповед №768 от 12.04.2020г. относно задължителното носене на защитни маски на обществени места
6. Заповед №767 от 12.04.2020г. относно преустановяване на функционирането на Общински пазар за селскостопански стоки на 12.04.2020 и от 16.04.2020г до второ нареждане
7. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-199/11.04.2020 г. [публ: 12.04.2020г.]
8. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-197/11.04.2020 г. [публ: 11.04.2020г.]
9. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-196/10.04.2020 г. [публ: 11.04.2020г.]
10. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-195/10.04.2020 г. относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.[публ: 11.04.2020г.]
11. Заповед № 756/08.04.2020г. на кмета на Община Джебел относно разрешаване на кооперативните и фермерските пазари на територията на община Джебел[публ: 08.04.2020г.]
12. Заповед № РД-01-165 от 07.04.2020г. на директора на Регионална здравна инспекция – Кърджали [публ: 08.04.2020г.]
13. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-184/06.04.2020 г.[публ: 06.04.2020г.]
14. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-183/06.04.2020 г.[публ: 06.04.2020г.]
15. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-179/06.04.2020 г.[публ: 06.04.2020г.]
16. Писмо от „Български пощи“ ЕАД във връзка с предстоящото изплащане на пенсии от 07.04.2020 г. до 23.04.2020 г. включително, очакваме струпване на по-голям брой граждани пред пощенските станции. [публ: 03.04.2020г.]
17. Писмо от Регионална здравна инспекция – Кърджали с приложено писмо с изх.№ 04-04-47 от 31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването относо препоръка за носене на лични предпазни средства [публ: 02.04.2020г.]
18. Протокол при излизане от вкъщи – действия в условията на COVID-19 [публ: 31.03.2020г.]
19. Протокол при прибиране вкъщи – действия в условията на COVID-19 [публ: 31.03.2020г.]
20. Протокол при съжителство със заболял от COVID-19 [публ: 31.03.2020г.]
21. Грижи в домашни условия при пациенти с COVID 19 с леки симптоми и поведение при тези, които са контактни с тях [публ: 31.03.2020г.]
22. Заповед № РД-01-158/31.03.2020 г. на директора на РЗИ – Кърджали д-р Кирчев [публ: 31.03.2020г.]
23. Заповед № РД-01-157/30.03.2020 г. на директора на РЗИ – Кърджали д-р Кирчев [публ: 31.03.2020г.]
24. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-169/31.03.2020 г. относно отмяна на заповедта за носенето на маски на обществени места [публ: 31.03.2020г.]
25. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-168/30.03.2020 г. [публ: 30.03.2020г.]
26. Протокол от проведено заседание на членовете на Областния кризисен щаб по здравеопазване град Кърджали [публ: 30.03.2020г.]
27. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-165/27.03.2020 г. [публ: 29.03.2020г.]
28. Писмо от Областен управител на област Кърджали №РР-14-1191-95/27.03.2020г.[публ: 27.03.2020г.]
29. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-159/27.03.2020 г. [публ: 27.03.2020г.]
30. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-158/26.03.2020 г. [публ: 27.03.2020г.]
31. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-157/26.03.2020 г. [публ: 27.03.2020г.]
32. Писмо от Регионална здравна инспекция – Кърджали с приложено писмо с изх.№ 16-00-4 от 25.03.2020г. на Министъра на здравеопазването с цел еднаквост на практиката на територията на страната.[публ: 26.03.2020г.]
33. Писмо относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (Е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.[публ: 26.03.2020г.]
34. Инфорамационни материали, във връзка със създадената епидемична обстановка от COVID-19 [публ: 26.03.2020г.]
35. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-154/26.03.2020 г. [публ: 26.03.2020г.]
36. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-153/26.03.2020 г. [публ: 26.03.2020г.]
37. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-150/25.03.2020 г. [публ: 25.03.2020г.]
38. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-149/25.03.2020 г. [публ: 25.03.2020г.]
39. Съобщение от Дирекция „Социално подпомагане” – Джебел относно ползване на електронни административни услуги, предоставени от Агенция за социално подпомагане в условията на обявено извънредно положение [публ: 25.03.2020г.]
40. Образец на декларация на МВР/служебна бележка и декларация/ за пътуване и преминаване през КПП-тата [обновена: 24.03.2020г.]
41. Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-144/22.03.2020 г.
42. ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ[публ: 21.03.2020г.]
43. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-143/20.03.2020г. относно въвеждане на нови противоепидемични мерки считано от 00:00ч на 21.03.2020г.
44. Заповед № 693/19.03.2020г. на кмета на Община Джебел относно: Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19[публ: 19.03.2020г.]
45. Заповед № 645/10.03.2020г. и № 690/19.03.2020г. на кмета на Община Джебел[публ: 19.03.2020г.]
46. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-139/19.03.2020г. относно изменяне на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.[публ: 19.03.2020г.]
47. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-131/17.03.2020г. относно допълване на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. а именно: „Не се допуска посещението и събирането на по-вече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места“[публ: 18.03.2020г.]
48. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-130/17.03.2020г. относно поставяне под карантина на граждани връщащи се в България от държави, сериозно засегнати от COVID-19 [публ: 18.03.2020г.]
49. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-129/17.03.2020г. относно определяне на начина на лечение на заразени лица с COVID-19 според възрастта и симптоматиката: домашно или болнично лечение [публ: 18.03.2020г.]
50. Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-127/16.03.2020г. относно временно забраняване влизането на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. на граждани на Китайската народна република, Ислямска република Иран, Банлгадеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство, Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, както и Заповед №РД-01-128/16.03.2020г. относно разкриване на временни звена на граничен здравен контрол на граничните пропусквателни пунктове [публ: 17.03.2020г.]
51. Съобщение: Препоръки към работодателите в община Джебел за превенция срещу разпространението на COVID-19
[публ: 17.03.2020г.]
52. Намалете риска от коронавирусна инфекция
53. Епидемия от COVID-19: Какво трабва да знаете?
54. Техника на хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа
55. Техника на хигиена на ръцете със сапун и вода
56. Ефективно измиване на ръцете
57. Как да поздравявам безопасно?
58. Кога да използвам маска
59. Покрий твоята кашлица
60. Трябва ли да избягвам ръкостискането заради Covid-19?
61. Коронавирус COVID-19
62. What is the novel coronavirus?
63. Съобщение и заповед № 671/16.03.2020г. на кмета на Община Джебел
64. Заповед № 668/13.03.2020г. на кмета на Община Джебел относно противоепидемични мерки срещу COVID-19
65. Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването на Република България относно противоепидемични мерки срещу COVID-19
66. Как да предпазим себе си и околните от заболяване
67. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19

 

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ:
 Община Джебел – 03632/2364 и 03632/2279
 РУ „Полиция“ – Джебел – 03632/2113
 Въпроси, свързани с коронавирус – 02/8078757
 Телефон за спешни случаи – 112

Подробна информация за COVID-19 – въпроси и отговори, подготовка на работното място, препоръки за пътуващи лица, насоки за почистване на обекти – можете да намерите на сайта на министерството на здравеопазването.