Общата площ на територията на общината е 229 079 дка.

По-голямата част от територията на общината е заета от гори – 139 104 дка (60,72%), по данни на НСИ. Земеделските земи заемат общо 79 877 дка, или 34,87 % от общата площ. Структурата на земеделските площи се доминира от обработваемата земя – 56,26 %, а мерите и пасищата заемат 20.34 % от общата площ на земеделските територии.