Отчети на Общински съвет – Джебел

 № Дата на заседанието на Общински съвет
Изтегли
1.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.
2.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020г.
3.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.
4.
Отчет за дейността на Общински съвет Джебел и неговите комисии за ІІ –то полугодие на 2021 г. /юли 2021 – декември 2021 г./
5.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.
6.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.
7.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.
8.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2023г. – 31.12.2023г.