През древността районът е населен от тракийски племена.

До 9 век, когато е включен в границите на Първото българско царство, е в пределите на Римската империя и по-късно на Византия.

През 60-те години на 14 век районът е завладян от османците. След Балканските войни е присъединен към България.

До 1934 година е в границите на Мастанлийския окръг. От 1934 до 1949 година е включен в Старозагорския окръг. През годините между 1949 и 1959 г. е в Хасковския окръг, а през 1959 г. Джебелска община е административно подчинена на Кърджалийския окръг.

През 1969 г. село Джебел е обявено за град.