ПОКАНА
 

От кмета на община Джебел – Неджми Али за публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г.
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6, от Закона за публичните финанси, кметът на общината организира съставянето на бюджета на общината по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ.

 

Господин Неджми Али , отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за мнения и предложения за проекто-бюджета на Община Джебел,също така и за участие в общественото обсъждане на проекто бюджета на община Джебел за 2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 15.01.2020г.(сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на община Джебел – ул. „Еделвайс” № 19

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в стая №7 ет.2 в сградата на общината .

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на kmet_dj@abv.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

 

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПОКАНА