УСЛУГИ

Описание на електронно заявяване

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на МЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги: 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услуга от Единен портал за достъп до електронни административни услуги:

 1. Изберете исканата услуга.
 2. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 3. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 4. Отворете формата с Adobe Reader.
 5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 6. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 8. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 9. Проверете наличието на генериран номер в полето „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 10. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана с Вашия КЕП форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

Помощни видеоматериали за заявяване на ЕАУ

 

Работно време и адрес на Общинска администрация Джебел:

Адрес на звено за административно обслужване –
град Джебел, ул. „Еделвайс“, №19
Телефон на звено за административно обслужване – 03632/2227 ,03632/ 2051
Адрес на електронна поща на звено за административно обслужване : kmet@dzhebel.bg
Работно време на звено за административно обслужване: 08:15 – 12.00 и 13.00 – 17:15

Приемното време на кмета на Община Джебел е в сряда от 13.30 до 16.30 часа.

Телефон за предварително записване на приема: 03632-2051.

Форма за регистриране на прием на гражданите от кмета на общината може да изтеглите от тук.