Заповед №РД-05-817/14.09.2020г. относно определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021!

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември 2020г. започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Джебел. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) или от тук:

  1. Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител
  2. Макет на автобиография
  3. Съгласие за обработване на лични данни.

При предстоящото преброяване в Община Джебел ще бъдат ангажирани 55 преброители и 15 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.