Неджми АЛИ

 

Роден на 16 юли 1972 г.
в с.Устрен, общ. Джебел, област Кърджали

kmet@dzhebel.bg

 

 

 

П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   О П И Т

 • 2014-2019 г.: Член на Европейския парламент
  • Член на Комисията по бюджети
  • Член и координатор (2016 – 2019 г.) на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол
  • Заместващ член в Комисията по външни работи
  • Заместващ член в Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • Заместник-председател на Делегацията за връзки с Корейския полуостров
 • 2013 – 2014 г.: Заместник-министър на отбраната на Република България
 • 2009 – 2013 г.: Народен Представител в 41-то Народно събрание на Република България
  • Заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
  • Член на Комисията по външна политика и отбрана
  • Член на Подкомисията за контрол върху дейността на службите за сигурност
  • Член на Парламентарната асамблея на НАТО
 • 2005 – 2009 г.: Народен Представител в 40-то Народно събрание на Република България
 • 2005 – 2007 г.: Евронаблюдател и член на Европейския парламент)
  • Член на Комисията по външна политика и отбрана
  • Член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • 2003 – 2005 г.: Заместник-министър на отбраната на Република България
 • 2001 – 2003 г.: Член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация
 • 1997 – 1999 г.: Член на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа
 • 1995 – 2003 г.: Общински съветник (от квотата на ДПС) в Общински съвет на общ. Джебел, обл. Кърджали, България