ТУРИЗЪМ

   

Чистият планински въздух и  красивата природа в Община Джебел създават добри условия за развитие на туризма.

В околностите има места с подчертана пейзажна стойност, които са и природни забележителности.

По известни са: Средновековната крепост “Устра“, Античната гробница “Хамбар кая“, Счупената планина, Лебедовите езера – в тях растат естествени водни лилии и други.

Тези места предразполагат развитието на туризма и местата за отдих.

 СЪОБЩЕНИЕ
[08 Юни 2023]

Съобщение за прекратяване на категорията на туристически обект

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“, Община Джебел ви уведомява, че на основание чл. 137. ал. 1, т. 3 издадена следната Заповед: № 591/06.06.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Пивница „Партизан”, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №9Б.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 СЪОБЩЕНИЕ
[12 Ноември 2019]

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

 Съобщение за прекратяване на категорията на туристически обект
[26 Септември 2019]

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“, Община Джебел ви уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 137, ал.1, т.2 , чл. 179, ал. 2 т.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:– Заповед № 1024/25.09.2019 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Стаи за гости „Вяра“, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Йълдъръм“, № 27.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 СЪОБЩЕНИЕ
[09 Септември 2019]

Уважаеми дами и господа,
От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).


Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър

Видео №1:
Видео №2:
Видео №3:
Видео №4:
Видео №5:
Видео №6:
Видео №7: