ТУРИЗЪМ

Чистият планински въздух и  красивата природа в Община Джебел създават добри условия за развитие на туризма.

В околностите има места с подчертана пейзажна стойност, които са и природни забележителности.

По известни са: Средновековната крепост “Устра“, Античната гробница “Хамбар кая“, Счупената планина, Лебедовите езера – в тях растат естествени водни лилии и други.

Тези места предразполагат развитието на туризма и местата за отдих.

 СЪОБЩЕНИЕ
[12 Ноември 2019]

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

 Съобщение за прекратяване на категорията на туристически обект
[26 Септември 2019]

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“, Община Джебел ви уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 137, ал.1, т.2 , чл. 179, ал. 2 т.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:– Заповед № 1024/25.09.2019 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Стаи за гости „Вяра“, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Йълдъръм“, № 27.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 СЪОБЩЕНИЕ
[09 Септември 2019]

Уважаеми дами и господа,
От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).


Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър

Видео №1:
Видео №2:
Видео №3:
Видео №4:
Видео №5:
Видео №6:
Видео №7: