На 14.10.2020 г. от 11.00 до 13.00 часа Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира безплатно фермерите в Община Джебел. Консултациите ще се състоят в сградата на Общинска служба по земеделие гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №74. Фермерите могат  директно да задават на експертите от НССЗ  всякакви въпроси, касаещи дейността на стопанствата им, новостите в нормативната уредба , възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020, по схемите за директни плащания , условията за представяне на безплатни консултантски пакети от НССЗ и др.