Спешни ремонти по републиканската пътна мрежа в община Джебел. Отлагането им ще доведе до още по-голямо оскъпяване на дейностите по рехабилитация на участъците, ползвани от хиляди жители в региона.

За това алармира кметът на Джебел Неджми Али. Той изпрати писма до министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков и Агенция „Пътна инфраструктура“.

В тях се визира тежкото състояние на трасетата Джебел-Църквица-Синчец-Ардино, Джебел-Рогозче-Фотиново-Домище-Подкова, както и Добринци-Генерал Гешево.

„Крайно необходимо е да бъде рехабилитирана пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа в посочените участъци. Във връзка с предстоящото изготвяне на новата програма за капиталовите разходи за 2023 година, се обръщаме за съдействие за осигуряване на необходимите средства с цел обезпечаване на необходимите дейности. Отлагането ще доведе до по-нататъшно влошаване на пътната обстановка и ще породи в бъдеще необходимост от още по-големи капиталови разходи“, се посочва в писмото на кмета на Джебел до регионалния министър и АПИ.

По отсечката Джебел-Църквица-Синчец-Ардино трябва да се извърши цялостна рехабилитация, като приоритет е участъкът през урбанизираната територия на Джебел.

Необходими са ремонтно-възстановителни дейности и укрепване на свлачището по пътя Джебел-Рогозче-Фотиново, който е затворен за движение от 20 месеца. Цялостен ремонт трябва да се извърши и на участъка Добринци-Генерал Гешево.