Реализирането на общите политически цели налага ускорено междуинституционално сътрудничество повече от всякога. Представителите на местните и регионалните власти биха допринесли значително в този процес, споделяйки проблемите, които са пряко свързани с ежедневието на европейските граждани, като дават и поглед над функционирането на Съюза на местно ниво.

Това заяви в Брюксел кметът на Джебел и член на Европейския комитет на регионите Неджми Али. В белгийската столица се проведе среща на членовете на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите с парламентарната група на „Обнови Европа“ в Европейския парламент. Това е първата официална среща на двете групи.

Кметът на Джебел и бивш евродепутат поощри изграждането на ефикасен и ефективен канал за комуникация, който да засили сътрудничеството между двете институции – Европейския парламент и Комитета на регионите. Неджми Али, който представлява България в асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз, акцентира върху необходимостта от обединяване на усилията и съвместна работа за реализиране на общите политически приоритети с цел осигуряване на по-ефективен законодателен процес.

„Напоследък сме изправени пред опустошителните последици нa енергийната криза за предприятията, за малките и средните фирми, както и за нашите граждани. В този контекст на нарастваща инфлация се нуждаем от спешни регулаторни мерки за смекчаване на последиците от енергийната криза. По време на януарската пленарна сесия на Комитета на регионите поискахме от Комисията да предложи необходимите мерки, за да отговори на необходимостта от финансова актуализация на вече одобрените проекти на ЕС поради инфлацията, която излага на опасност тяхното изпълнение. Все още не са предприети и предложени конкретни мерки в тази насока. Проекти от такъв характер има в моята община, което ни накара да предоставим съфинансиране от бюджета на общината“, посочи Неджми Али.

Относно пакета „Подготвени за цел 55“, кметът на Джебел подчерта, че е много важно да се знае, че „универсалният подход за всички държави не би бил най-правилният, тъй като всички членки имат различни отправни точки“.

„Имайте предвид, че трябва да работим за преодоляване на социално-икономическото въздействие на кризата, за гарантиране на екологичната и цифровата трансформация, и сега да се борим с последиците от енергийната криза. Намирането на устойчиви решения, съобразени с бъдещето, без да се излага на риск конкурентоспособността на нашите предприятия, включително на малките и средните, следва да остане една от основните ни политически цели”, категоричен бе Неджми Али.

В заключение, той посочи, че за постигане на общите цели, политическото семейство трябва да бъде активно на всички нива – европейско, национално, регионално и местно, и пожела тази среща да постави началото на дългогодишно и ползотворно сътрудничество между двете институции.