„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Водоснабдяване на с. Софийци от ПС „Балабаново“ – 29.08.2017г.

 Доклад

 Документация

 Водоснабдяване

 Обявление за възложена поръчка

 Обявление за изпълнен договор

 Обявление

 Протокол

 Разяснение

 Решение

 Решение

 Съобщение

 Техническа документация