Твърдината, която плени най-могъщия владетел в началото на 10 век в Източна Европа, и която той реши да превърне в библиотека. В тайните й подземия пък са скрити съкровища…

Родопският Царевец, крепостта Устра. Извисяваща се над Джебел, примамваща любопитството с уникалната гледка, шептяща митове и легенди, притаила в себе си векове история, кътаща тайни. И в същото време останала някъде встрани, буренясала, забравена.

Не може обаче върхът да остане скрит. Крепостта Устра е в сърцето на програмата за културно развитие на Община Джебел. „Тъмното средновековие“ на неглижиране на богатствата на региона са вече в миналото.

Ренесанс на културата

„Джебел има изключителен потенциал, който в продължение на десетилетия не е бил разработван. Той е оставен встрани, имало е някакви идеи, които са прашасвали и регионът сякаш умишлено се е самоизтласквал от вниманието, което трябва да получи. Което обезателно трябва да получи. Затова и една от първите ни задачи при формирането на програмата за управление бе да подредим в спешен порядък приоритетите за развитие на културния туризъм. А на първо място в тях, разбира се, е популяризирането на културните и исторически обекти на територията на общината“, посочва кметът Неджми Али.

Всеки местен знае за крепостите Устра, Маласар, Светилището Овчево, Светилището Илкая /Йел каясъ/ и всеки може да разкаже преданията за обектите. Преразказвани от поколения, украсени, но съдържащи в ядрото си истината и историческата памет на региона. От древността до наши дни.

Но това не е достатъчно. Джебел иска да се отвори към света, да разкаже за себе си, не на своите потомци, а на останалия свят.

Общината вече планира отпечатване на информационни и рекламни брошури за отделните обекти, пътеводители към тях, но също и изграждане на така необходимата инфраструктура към всяка от древните перли в региона.

Предстои да бъде разработен туристически-информационият център в града. В него ще бъдат изложени в музейна сбирка артефакти, колекция от минерали, информационни табла с карти на природно-исторически обекти като крепостите Устра, Антична скална гробница „Хамбар кая“ и Скална гробница находящи се в с.Воденичарско, Маласар, тракийското светилище при с. Овчево, водопада „Марф“ и др. Табла със снимки на природни и архитектурни забележителности като Лебедовите езера, Остър камък, Римските мостове. Ще предоставя информационни брошури, маршрутни схеми, картички и сувенири. Центърът ще разполага с гидове със собствен транспорт за посещение на избрани обекти. Картички и дори пощенски марки ще популяризират културните обекти…

В центъра на града ще бъде изградена стационарна сцена за културни мероприятия с амфитеатрална част с възможност за прожекции на мултимедийни рекламни клипове за региона за промотиране на културно – историческите обекти на територията на общината.

Цар Симеон, книгите, съкровищата…

На 9 километра от Джебел, на 1114 метра в посока небесната шир, близо до село Устрен. Там се намира Устра, строена през Х век, за да охранява търговските пътища. Стъпила върху отвесни скали, с над 100-метрова стена, отбранителни кули. Тя е смълчана през вековете, а трябва да разказва…

Цар Симеон Велики се влюбва в крепостта Устра. Една от най-добре защитените твърдини в ранното Средновековие. Най-могъщият владетел на Европейския югоизток в началото на десети век обаче решава да съхранява книжнина зад непрестъпните крепостни стени. Да превърне Устра в библиотека.

Под крепостта са изкопани множество подземни входове. Преданията разказват, че при всеки вход е скрито огромно съкровище. Най-интересните царски градове с огромни скривалища са Плиска, Устра и Никополис ад Нестум. Това са пътищата, които са свързвали Севера и Юга. По образец от Устра е създадено и водохранилището при Плиска. За това прочуто съоръжение има много легенди. Дълго време нападателите на крепостта не могли да открият откъде черпят вода защитниците на твърдината.

Най-сетне хванали една старица от местността, която водела кози на паша. Изклали й животните, а тя им разкрила тайната: „Вземете едно магаре, давайте му три дни сол да ближе и не му давайте вода. То само ще ви заведе при изворите, които са завардили хората“.

Такава е била гибелта на Великата крепост Устра. Но съкровищата никой не успял да открие.

А може би те са в книжнината на цар Симеон, а може би гледката от върха, която праща взора към хоризонта, разказвайки за безсмъртието?

Всеки сам може да открие отговорите…

Пътят

До крепостта може да се стигне чрез подходи от село Лебед или от село Устрен. Пътят през село Лебед е по-лесен за изкачване, но по-труден за откриване. Ако изберете втория път, трябва да поемете по автомобилния път към с.Устрен. Малко преди селото е отбивката с черен път от 2,5 км., която води към крепостта Устра. На втория километър е разклонението за хижа „Устра“, която работи целогодишно и разполага с 22 места за настаняване, туристическа кухня, столова и лавка. След хижа „Устра“ горска пътека води до самата крепост.

Планът

Община Джебел планира прокарване на туристически и екопътеки до крепостите Устра, Антична скална гробница „Хамбар кая“ и Скална гробница находящи се в с.Воденичарско, Маласар, тракийското светилище при с. Овчево, водопада „Марф“ и др. Край пътеките ще бъдат изградени заслони и места за пикник. В същото време ще се проведат курсове за обучение на гидове, които да насочват туристите. Местният бизнес пък ще бъде подпомаган за изграждане на семейни хотели, хижи и заведения за хранене край обектите.

Целта

„Джебел съществува и той е интересен. Джебел има какво да покаже, има какво да разкаже, има с какво да остане в спомените на всеки турист. Това е нашата цел. Регионът ни има потенциал както в културно-историческия туризъм, така и в балнеоложкия с уникалната си минерална вода, чието находище бе изоставено в продължение на десетилетия. Джебел има огромен потенциал за развитие на бизнеса, почва за родни и чужди инвестиции“, категоричен е кметът Неджми Али.