Отлагане на процедура за провеждане на публичен търг

З А П О В Е Д № 1369 гр. Джебел, 17.09.2020  год.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Предписания с изх. №358/17.09.2020 г.и изх. №ЗП-00-68/16.09.2020 г. на РЗИ Кърджали за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с доказан случай на COVID – 19 на служител в Общинска … Продължете с четенето на Отлагане на процедура за провеждане на публичен търг