Неджми Али е избран за пълноправен член на работната група за Турция на Renew Europe/Обнови Европа в Европейския комитет на регионите (КР). Това е новината от днешното заседание в Брюксел на Renew Europe/Обнови Европа, която е една от 6-те политически групи в КР, във връзка с ротациите на позициите в целия консултативен орган на Европейския съюз (ЕС).
Неджми Али е член на българската национална делегация в асамблеята на представителите на регионалните и местни власти в ЕС.
Дейността на работната група за Турция допринася за насърчаване на сътрудничеството с местните и регионалните власти в южната съседка. Тя прави оценка на въздействието на политиките на ЕС от местна и регионална гледна точка, допринася за пряк двупосочен информационен поток относно политическите събития в Турция и в ЕС и не на последно място осигурява обмен на добри практики в конкретни области на сътрудничество.