Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

 

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Указ № 28 на Президента на Република България 03.02.2023
2.
ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. 03.02.2023
3.
Заповед №115 от 08.02.2023 година за образуване, обхват, адрес и номерация на избирателни секции в община Джебел 08.02.2023
4.
Приложение 1 към Заповед №115 от 08.02.2023 г. 08.02.2023
5.
Заповед №130 от 13.02.2023 година за обявяване на предварителни избирателни списъци 13.02.2023
6.
Приложение 1 към Заповед №130 от 13.02.2023 година 13.02.2023
7.
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. – част 1 16.02.2023
8.
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. – част 2 16.02.2023
9.
Покана за консуртации за сформиране съставите на секционна избирателна комисия (СИК)
в община Джебел за изборите на 02.04.2023 г.
20.02.2023
10.
Информация и заявления във връзка с изборите за НС-02.04.2023 г. 20.02.2023
11.
Заповед №172от 24.02.2023 година относно агитационните материали 24.02.2023
12.
Заповед №173 от 24.02.2023 година относно определяне на секция № 004 за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 27.02.2023
13.
Решение №44 от 07.03.2023 г. на РИК Кърджали относно Назначаване съставите на СИК 08.03.2023
14.
Решение №51 от 07.03.2023 г. на РИК Кърджали относно Определяне на подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването 08.03.2023
15.
Заповед №217 от 10.03.2023 година за образуване на ПСИК и утвърждаване на номера й. 10.03.2023
16.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 22.03.2023

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 24.03.2023 г. /петък/ от 12.00 часа в залата на община Джебел
ще се проведе обучение с ръководствата на  секционните избирателни комисии
във връзка с предстоящите на 02.04.2023 г. избори за Народно събрание.

Полезни връзки: