Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

 

 

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Указ № 213 на Президента на Републиката 03.08.2022
2.
ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 03.08.2022
3.
Заповед №821/11.08.2022 г. за образуване на избирателните секции на територията на община Джебел и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес 11.08.2022
4.
Приложение към Заповед №821/11.08.2022 г. – номерация, обхват и адрес на избирателните секции на територията на община Джебел 11.08.2022
5.
Заповед №836/16.08.2022 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните списъци 16.08.2022
6.
Покана за определяне състав на секционна избирателна комисия (СИК) в община Джебел за изборите на 02.08.2022 г. 18.08.2022
7.
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. – ЧАСТ 1 18.08.2022
8.
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. – ЧАСТ 2 18.08.2022
9.
Съобщение за възнагражденията на СИК 19.08.2022
10.
Общинска администрация Джебел уведомява, че във връзка с провеждане на избори за народни представители на 02. 10. 2022 г., гласоподавателите могат да подадат в ЦАО – отдел ” ГРАОН ” заявления. 19.08.2022
12.
Заповед №893 от 25.082022 година за реда за провеждане на предизборната кампания за 02 октомври 2022 година 26.08.2022
13.
Заповед № 916 от 31.08.2022 година за определяне на секция, в която могат да гласуват хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването 31.08.2022
14.
Решениие №50-НС от 01.09.2022 год. на РИК Кърджали за Назначаване съставите на СИК на територията на община Джебел 05.09.2022
15.
Съобщение за извършване на справки в сайта на ГД ГРАО 07.09.2022
16.
Покана за определяне състав на Подвижна секционна избирателна комисия(ПСИК) в община Джебел за изборите на 02.08.2022 г. 08.09.2022
17.
Заповед №944/09.09.2022 г. за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Джебел и утвърждаване на номер на ПСИК 09.09.2022
18.
Съобщение за обучение 15.09.2022
19.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 21.09.2022
20.
Заповед №1010 от 27.09.2022 г. за гласуване на избиратели под задължителна карантина 27.09.2022
21.
Правила за пожарна безопасност и действие при пожар в избирателните секции и местата за съхранение на изборните материали 28.09.2022

 

Симулатор машинно гласуване 02.10.2022 г.