Докладни записки за 7-то редовно заседание на Общински съвет – Джебел

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №1 [25.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №2 [29.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №3 [29.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №4 [29.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №5 [29.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №6 [29.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №7 [29.03.2024]