800 порции ашуре бяха раздадени днес в двора на джамията в Джебел.
Отбелязването на Деня Ашуре по време на месец Мухаррем, което се организира от Община Джебел съвместно в Районното мюфтийство и местното настоятелство, вече се превръща в традиция.

„Денят Ашуре символизира братските чувства, мира и толерантността. Заедно преодоляхме много препятствия и днес се радваме на плодовете на сплотеността в този наш хубав роден край, който заедно го правим още по-добро място за живеене“, приветства присъстващите кметът на общината Неджми Али.
Поздрави на джебелчани бяха предадени от посланика на Република Турция Айлин Секизкьок, която миналата година бе гост на града. Тогава посланик и кмет заедно раздаваха ашуре.

За отбелязване е солидното присъствие в празничното мероприятие в Джебел на духовници – зам.-главният мюфтия Ахмед Хасан Бахадър, кърджалийският районен мюфтия Басри Еминефенди, мюфтиите на Хасково и Стара Загора – Ерхан Реджеб и Сейхан Мехмед.
Неджми Али и Басри Еминефенди раздадоха на всички присъстващи ашуре, помагаха им двамата местни имами.


Басри Еминефенди отбеляза, че денят Ашуре е исторически момент от създаването на човечеството и се празнува за спасяването му с Ноевия ковчег в месеца Мухаррем.
Ашуре се дава на близки, приятели и комшии без разлика каква религия изповядват. Според преданията, търсейки начин да нахрани вярващите, които се качили на кораба му, пророк Нух (християнският Ной) призовал всички да изсипят в голям съд наличната храна, с която разполагат, за да приготвят ястие.