750 жители на община Джебел ще продължат да получават всеки ден топъл обяд. Срокът на социалната услуга бе удължен до 10 декември.

Това стана възможно след като Община Джебел изпрати предложение до Агенцията за социално подпомагане. Впоследствие бе сключено допълнително споразумение за удължаване на договора за доставка на безплатна храна за обяд.

Първоначално услугата се предоставяше от началото на годината до 30 септември. В рамките на работните дни 750 потребители получаваха безплатна храна за обяд.

Програмата „Топъл обяд“ обхваща хора, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на пандемия от COVID -19.