Три училища и три детски градини в Джебел да влязат в списъка „Средищни“. Това предложение на кмета Неджми Али бе прието на редовната сесия на Общинския съвет. Решението ще бъде изпратено до Министерството на образованието.
По този начин се гарантира образователния процес и през следващата учебна година.
„Средищни“ стават основните училища в селата Рогозче и Устрен, както и средното „Христо Ботев“ в Джебел. Общият брой на учениците във въпросните школа през следващата година ще е 796.
Със същия статут ще бъдат детските градини „Изгрев“ и „Щастливо детство“ в Джебел, както и ДГ “Рай“ в село Рогозче.
„За по-голямата част от учениците училищата са отдалечени от населените места, в които живеят. Това налага да се търсят възможности за безопасно извозване на децата до школата и обратно до домовете им. Водени от изискването за всички ученици да се осигури образование, съизмеримо по качество, ни кара да търсим начини и средства за равен достъп на всички ученици до училищно образование. В противен случай, рискуваме да позволим отпадането на голям брой ученици, подлежащи на задължително обучение“, посочи в мотивите си кметът Неджми Али.