423-ма джебелчани ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти. Индивидуалните пакети ще бъдат предоставени от Общината, съвместно с Българския червен кръст.

В рамките на кампанията ще се предоставят 16 вида хранителни продукти – брашно, спагети, леща, грах, олио, ориз, фасул, конфитюр, консерви и други. Потребителите от различните групи ще получат различни като количество и видове хранителни продукти.

„Община Джебел подаде искането за помощи за 423 души след цялостен преглед по населени места. Стигна се до последната махала, не беше пропуснат нито един нуждаещ се, който покрива заложените критерии. Общинска администрация работи по-активно и детайлно, за да не останат разочаровани хора, които имат потребности. В предишни периоди помощи тук са получавали твърде малко хора. Вярвам, че сме постигнали едно много добро ниво на сътрудничество с Българския червен кръст“, коментира кметът на Джебел Неджми Али.

Раздаването на храните, което ще стартира другата седмица, ще се извърши в съответствие с указанията за противоепидемични мерки срещу коронавирус.

Кампанията е в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане.

Списъците с нуждаещите се лица са изготвени от Агенция „Социално подпомагане“ и Община Джебел. В тях попадат лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по Оперативната програма приключват през периода 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г., и не са получили помощ през първия етап на раздаване на хранителни продукти на допълнителната целева група; Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, идентифицирани от общинските администрации и местните кризисни щабове за борба с COVID-19; Лица в тежко материално положение, идентифицирани от неправителствени организации, работещи с различни с различни категории рискови групи; Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, идентифицирани от териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане.