750 жители на Джебел ще получават „Топъл обяд“ в продължение на 36 месеца.

Социалната услуга става възможна след като кметът на общината Неджми Али подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение бе одобрено от Агенцията за социално подпомагане.

Реализацията на дейностите стартираха на 1 октомври м.г. и ще продължат до 30 септември 2025 г. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 065 680 лева.

Ежедневно в работните дни ще се предоставя услугата „Топъл обяд“ на 750 крайни получатели, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си, както и ще се реализират съпътстващи мерки, които да подпомагат социалното им приобщаване.

Този проект е продължение на успешно реализирания „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“.

Приемът на заявления-декларации за ползване на услугата продължава, посочват от Общинската администрация.

Капацитетът към момента е запълнен, но всички, влизащи в целевите групи, ще бъдат включени като „резерви“.