Кметът на община Джебел Неджми Али подписа допълнително споразумение към договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Джебел“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година“.
До 24 юли 2020 г. се удължава срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, по която община Джебел осигурява храна на 170 нуждаещи се от град Джебел и кметствата.
С програмата се подкрепят уязвими граждани, които в условията на епидемичната обстановка заради COVID-19, са възпрепятствани да задоволят на ежедневната си необходимост от топла храна.
Потребителите на територията на община Джебел са подпомогнати директно с доставка на разнообразно меню, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, в съответствие с установените противоепидемични мерки в страната.
Всеки работен ден ще продължи да доставянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на възрастни, хора с увреждания и на лица с доходи под прага на бедност.
Община Джебел стартира изпълнението на програмата на 4 май и осигурява ежедневна доставка на храна до дома на 170 потребители. Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година“ се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.