Лятната кампания за асфалтиране на улици в населените места в община Джебел е в разгара си. Тя е акцент в програмата за развитие на общината, представена от кмета Неджми Али в началото на управленския мандат.

Ремонтирани са вече участъци в 11 населени места – Добринци, Генерал Гешево, Устрен, Ямино, Мрежичко, Козица, Ридино, Рогозче, Душинково, Полянец и Китка, съобщи кметът на общината Неджми Али след обход на обектите.

Кампанията „Край на кърпежите на черни пътища, асфалтът решава проблемите завинаги“ продължава.