108 273 лева ще бъдат вложени в ремонт и реконструкция на улици в джебелския квартал „Брягово“. Строителната площадка вече е открита, а дейностите на служителите са стартирали. В това се убеди кметът на Джебел Неджми Али, който извърши оглед на място. Той бе придружаван от председателя на Общинския съвет Сейфи Мехмедали, зам.-кмета Хюсеин Мустафа, главният архитект на Общината Мехмед Мюмюн и началника на отдел „Териториално и селищно устройство“ Мутлу Хашим.

Техническият ръководител на проекта Самет Хикмет запозна на място и в детайли кмета със строителните дейности, свързани с реконструкцията. На улицата вече има тежки машини и работници, които са започнали работа. Предстои да бъдат ремонтирани 160 метра улици в квартала в рамките на месец.

Дейностите по реконструкцията включват поставяне на трошенокаменна настилка, фрезоване на асфалтовото покритие на широчина 50 см, доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта. Доставка и полагане на пясъчна основа за тротоар, полагане на тротоарни плочи, полагане на бетонови бордюри, направа на два битумни разлива, полагане на плътен асфалтобетон.

„В първото тримесечие на 2020-та година се очаква да започне и другият етап от асфалтирането на улици в „Брягово“, като проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони“, посочи кметът Неджми Али.