Честит национален празник, скъпи съграждани и гости!
Нека да приемем 3 март като символ на общата воля и обединените действия, които са гаранция за преодоляването на трудностите, пред които се изправяме.
Честит национален празник!

Кмет на община Джебел
Общински съвет – Джебел