Помощ и подкрепа за над 227 деца и техните семейства. Чиито усмивки са най-големият подарък за 10 години дейност на Центъра за обществена подкрепа в Джебел. Институцията, чиято цел е да подобри качеството на живот  на децата в семейна и социална среда, като предоставя качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Всяка година на 7 февруари с много песни, игри, танци и весело настроение Центърът отбелязва своя рожден ден. Вече десет години специалистите в ЦОП обучават бъдещи приемни родители и осиновители, консултират и помагат на деца с увреждания и техните семейства, осигуряват подкрепа на деца от непълни и социално-слаби семейства, консултират и помагат на деца с емоционални и поведенчески проблеми, дават логопедична подкрепа на пдрастващи с езиково-говорни нарушения.

10-годишнината от създаването на Центъра бе отбелязано в условията на пандемия.

Това обаче не попречи на доброто настроение. Кметът на Джебел Неджми Али зарадва всички деца, които към момента са 29, с подаръци и лакомства.

„Изминалите години бяха трудни, но получените детски усмивки ни дават силата и стимула да продължим напред!“, категорични са специалистите от Центъра.