796 бенефициенти в община Джебел ще получат хранителни продукти от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

741 едночленни и двучленни семейства в общината са включени в списъците за предоставяне на продукти. Броят на тричленните и по-големи семейства е 55.

Бенефициентите от двете групи ще получават по един индивидуален хранителен пакет, включващ 15 вида трайни продукти, но с различно съдържание на пакета.

Кампанията вече стартира, 8 са пунктовете в област Кърджали. Чрез служителите и доброволците на БЧК правоимащите лица в цялата област ще бъдат подкрепени с близо 130 тона хранителни продукти и индивидуални консултации по пет вида, съпътстващи хранителната програма мерки.