ХАРТАТА НА КЛИЕНТА

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите относно  административното обслужване в община Джебел

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7