Секретарят на Община Джебел Хайрие Мехмед бе избрана за председател на Контролния съвет (КС) на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ). Това е новината от 31-ото Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Стара Загора.

Първоначално Хайрие Мехмед бе избрана за член на КС на НАСОРБ, мандат 2022-2026, а по-късно присъстващите гласуваха доверие тя да ръководи съвета.

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е учредена на 31 октомври 1997 г. в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, ЗЛС и ЗМСМА. Асоциацията е организация с идеална цел и функционира на принципа на доброволността на своите членове. Към момента в нея членуват 178 местни администрации.