Ученици в Джебел ще имат възможност да разработват игри за мобилни телефони, да използват комплектите на „Майкрософт“ за учене по физика, география, биология, които свързват допълнителната електроника с наличната дигитална техника. Тийнейджърите ще решават казуси, които са реални и изискват знания от съответните изучавани предмети. Те ще търсят бизнес решения, разработват бизнес модели…

Това става възможно с изграждането на STEM център в Средно училище „Христо Ботев“ в Джебел. Въвеждането на иновацията е след спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката и с активната подкрепа и съдействие на Община Джебел. Стотици училища в страната се включиха в състезанието, като в област Кърджали са одобрени само два проекта.

Учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика в приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни предмети, тя ги интегрира и реално прилага.

В Центъра за технологии в креативни индустрии на СУ „Христо Ботев“ в Джебел ще има дигитална зона, снимачно студио, аудио студио, гримьорна и апаратна, стая за подготовка на учители, офлайн зона.

Общата стойност на проекта е 333 333 лева. При изграждането на STEM центъра Община Джебел също инвестира собствени средства в проекта. Одобрената сума по националната програма е 299 999 лева, а собственият принос е в размер на 33 334 лева.

Предвидено е безвъзмездно участие на родители, професионалисти, медиатори и социални партньори във вид на доброволен труд и от страна на бизнес партньора „Уеб Сървисис“ ЕООД.