УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Настоящият проект на Стратегия за опазване и представяне на културното наследство на територията на община Джебел е разработен на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство в съответствие с Националната стратегия за развитието на културата, която съдържа стратегически цели за управление и опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство (чл. 2а, ал. 2 от ЗЗРК) и с публикуването на официалната интернет страница на Община Джебел се поставя на обществено обсъждане.

Предложенията и становищата могат да бъдат подадени в 30 дневен срок считано от 17.10.2022 г. на служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19.

 

Приложение: