ТЕСТ на системата за ранно предупреждение – BG Alert 

На 23 ноември 2023 г. предстои планово тестване на системата за ранно известяване при бедствия и аварии BG-ALERT, разработена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (МВР) за област Кърджали и на 29 ноември 2023 г.- общонационално тестване.

Какво представлява системата  BG-ALERT?

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

Всяко съобщение ще бъде съпровождано от специфичен звуков сигнал и ще предоставя кратка информация за вида на събитието и препоръки за предприемане на действия, в случаите, за които това се налага.

Уважаеми граждани на Община Джебел за да няма смут и паника предварително Ви предупреждаваме за тестовете.

 ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!