Три нови спортни клуба ще бъдат създадени в Джебел. Млади хора  в общината ще могат да се занимават с тенис на корт, волейбол и шах.

Това става възможно след като кметът Неджми Али  подписа договор в Министерство на младежта и спорта за изпълнение на проект „Джебел на младите – активни и будни“.

Проектът предвижда да привлече вниманието на младежите в община Джебел към здравословния начин на живот, като се организират различни спортни мероприятия и дискусии за сигурност в интернет. Основна цел е да стимулира инициативността и креативността на младите хора, да формира социално отговорно поведение и умения за водене на здравословния начин на живот.

Дейностите на проекта са насочени към младите хора на възраст между 15-29 години.