Уважаеми жители на община Джебел, 

във връзка с възникнали технически проблеми, планираната за 27.05.2024г., дезинсекция (комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекоми), в границите на с. Купците,  община Джебел, във връзка с констатираната висока степен на нападение ( каламитетно намножаване)  от марокански скакалци ( Dociostaurus maroccanus ),  се отлага за 28.05.2024 год. /вторник/ от 6:00 часа.

Обръщаме внимание, че  третиране ще се започне от изгрев слънце, като е необходимо всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Айнур Хайрула –  мл.експерт в  отдел „ОСТГСЕЧ“ тел. за връзка: 03632 / 89-09