Във връзка с годишното приключване на отчетната 2023 г., община Джебел уведомява, че касата на отдел “Местни данъци и такси“ ще работи с граждани, както следва:
   На 29.12.2022 г. от 08.15 ч. до 11.00 ч.
   На 02.01.2023 г. след 13.00 ч. 

Али Мехмед

Директор дирекция МДТОС