Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, община Джебел организира публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Национална карта на социалните услуги, включително и такива в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги на 08.11.2023г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Джебел за изразяване на мнения, становища и предложения по разработените от АСП документи.

Анализа на потребностите на национално ниво от социални услуги и Предложението за Национална карта на социалните услуги са качени на сайта на община Джебел за обществено обсъждане на 11.10.2023г.