УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за горите /ДВ бр. 67
от 04.08.2023 г./ Община Джебел уведомява всички жители, че се
удължава срока до 31.08.2023 г. за подаване на заявления от физически
лица, представители на едно домакинство, до кмета или кметския
наместник за включване в списъка на физически лица, които имат право
да закупуват дърва за огрев по ценоразпис на корен и от склад.