СЪОБЩЕНИЕ  

до всички собственици на селскостопански животни на територията

на община Джебел

 

– Забранява се придвижването на домашни животни и стада без придружител /собственик или пастир/ и излизането им в обхвата    на пътищата от републиканската  и общинската пътна мрежа;

– Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата “Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя“.

   

 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ