УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ

   НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

 

Във връзка с малкото количество валежи през 2022 година възникнаха частични проблеми с редовното водоснабдяване в някои населени места от община Джебел.

При ревизия на съществуващите резервоари за вода, експлоатирани от ВиК ООД град Кърджали се установи, че  пропускат вода и имат неотложна необходимост от ремонт.

С цел предотвратяване на режим на водата през летния сезон на 2023 г. са осигурени финансови средства за саниране и ремонт на резервоарите /водохранилищата/ на територията на община Джебел. 

През периода от 07.06.2023 г. (сряда) до 15:00 ч. на 10.06.2023 г. (събота) ще бъде прекъснато водоподаването в следните населени места и квартали:

  • с. Папрат;
  • с. Тютюнче;
  • с. Сипец и махала Орлово;
  • кв. ,,Боровец‘‘;
  • кв. ,,Изгрев‘‘.

Това ще наложи известни неудобства, поради което следва да проявите разбиране и търпение.