Във връзка с годишното приключване на отчетната 2022г., община Джебел уведомява, че касата на отдел Местни данъци и такси“ ще работи с граждани, както следва:
   На 30.12.2022 г. от 08.15 ч. до 11.00 ч.
   На 03.01.2023 г. след 13.00 ч.