Регионална здравна инспекция-Кърджали организира Кампания за
ранно откриване на онкологични заболявания на здравно неосигурени
лица от област Кърджали. Инициативата е в изпълнение на Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. на
Министерството на здравеопазването.
Целта на кампанията е осигуряване на достъп до здравни услуги на
здравно неосигурените лица за превенция на онкологичните заболявания
чрез ранно диагностициране.
Към момента е обявена процедура за избор на лечебно заведение,
което ще извърши безплатни скринингови прегледи на здравно
неосигурени лица за откриване  случаи на рак на маточната шийка, рак на
гърдата и рак на дебелото и правата черво.
В срок до 04 декември 2022 г. всички желаещи здравно неосигурени
лица от община Джебел могат да се запишат за безплатните прегледи на
телефони: 03632/22-05 и 06332/30-84 или в срок до 15 декември 2022 г. на
телефони: 0361/6-02-96, 0885 77 88 27, 0884 33 16 16  в РЗИ-Кърджали