Уважаеми граждани на община Джебел,

 

Върховен административен съд – София потвърди Решение № 131 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Джебел, с което е определен размерът на Такса битови отпадъци  /ТБО/ за 2021г.

Към настоящия момент в резултат на решението на ВАС, такса битови отпадъци на облагаемите недвижими имоти са преизчислени за 2021 г., поради което се явяват задължения за доплащане.

– Съгласно Решение №259 от 27.01.2022г. на ОбС – Джебел, не се дължи лихва върху допълнително начислената сума до 31.12.2022 г.

– Отстъпка от 5 % върху допълнително начислените суми за такса битови отпадъци се ползва от данъчно задължените лица, изплатили изцяло задълженията си за 2021 г. в срок до 31.12.2021 г. 

– До 31.12.2022г. е валидна отстъпката от 5%.

 

Задълженията могат да се плащат:

  1. В брой и/или чрез ПОС – на касите на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
  2. Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ: 

 

ТЪРГОВСКА  БАНКА „Д“ кл. КЪРДЖАЛИ

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG46DEMI92408400044821

 

или във всеки пощенски клон с пощенски запис за данъчно плащане, интернет или чрез EasyPay.

 

Дирекция „ МДТОС“