Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 26.07.2022 год. от 06:30 часа, ще се извърши
пръскане на дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на
хората и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.