Община Джебел Ви уведомява, че има издадена Заповед на Кмета на общината относно предприемане и създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, своевременно откриване, предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари през пожароопасен сезон 2022 г. на територията на Община Джебел