Във връзка с годишното приключване на отчетната 2021г., община
Джебел уведомява, че касата на отдел "Местни данъци и такси" ще работи
с граждани, както следва:
   На 31.12.2021 г. от 08.00 ч. до 11.00 ч.
   На 04.01.2022 г. след 13.00 ч.